تغییری در فرمول جدید قیمتگذاری خودرو اعمال نخواهد شد

عیسی امامی در رابطه با اعتراض خودروسازان در فرمول جدید شورای رقابت که قرار بود در جلسهای مورد بررسی و در نهایت شورای رقابت نظر خود را اعلام نماید اظهار داشت: هم اکنون فرمول دستورالعمل قیمتگذاری خودرو به شرکتهای خودروسازی ابلاغ شده است و اعتراض خودروسازان در این رابطه مورد قبول نیست.

وی با بیان این مطلب که البته خودروسازان میتوانند نقاط ضعف فرمول مذکور را به شورای رقابت اعلام کنند افزود: اما باید این نکته را متذکر شوم که همیشه خودروسازان با اعلام فرمول قیمتگذاری خودرو اعتراضاتی به شورای رقابت مطرح میکردند که به اعتقاد بنده اگر این موارد قانع کننده بود حتما در جلسات کارشناسی شورای رقابت در تعیین فرمول قیمتگذاری خودرو مدنظر قرار میگرفت.
امامی اضافه کرد: یک بنگاه اقتصادی باید با تدبیر و مدیریت مناسب اداره شود نه آنکه تمایل داشته باشد با افزایش قیمت محصولات خود منابع مالی مورد نیاز بنگاه را تامین نماید.
وی در رابطه با یکی از ابهامات فرمول جدید قیمتگذاری خودرو که در آن استاندارد یورو 2 مبنای دستورالعمل فرمول قرار گرفت است اظهار داشت: استاندارد یورو 2 مبنای فرمول جدید است اما در نهایت دستورالعمل با استاندارد یورو 4 جمعبندی شده است.
امامی با اعلام اینکه در فرمول جدید قیمتگذاری خودرو تمام موارد بسیار مهم و کارشناسی در تولید خودرو در نظر گرفته شده است، افزود: فرمول جدید دستورالعمل قیمتگذاری خودرو طی جلسات متعدد و با جمعبندی کارشناسان نهایی شده است. برهمین اساس به هر میزان که تولید خودرو با کیفیت بیشتری همراه باشد امکان افزایش قیمت خواهد داشت اما اگر کیفیت محصولات ارتقاء پیدا نکند مجوز افزایش قیمت را پیدا نخواهند کرد.
این عضو ناظر شورای رقابت تصریح کرد: در مجموع هم اکنون فرمول جدید قیمتگذاری خودرو به خودروسازان ابلاغ شده است و تجدید نظری در آن اعمال نمیگردد.