به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، در این هفته در محصولات گروه خودروسازی سایپا، خودرو سایپا 111 به قیمت 13 میلیون و 700 هزار تومان به فروش میرسید. این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو 11 میلیون و 780 هزار تومان است.
قیمت سایپا sl 131 نیز با کاهش زیادی به حدود 11 میلیون و 980 هزار تومان و sx 131 نیز به حدود 12 میلیون و 700 هزار تومان رسید. البته قیمت رسمی sl 131 معادل 11 میلیون و 540 هزار تومان و sx 131 نیز 11 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شده است.
در این هفته تیبا نیز به قیمت حدود 15 میلیون و 630 هزار تومان عرضه میشد. البته قیمت رسمی این خودرو اندکی کمتر و 15 میلیون و 430 هزار تومان است. تندر 90 مدل e2 پارس خودرو نیز به قیمت حدود 24 میلیون و 850 هزار تومان به فروش میرسید. البته قیمت رسمی این خودرو 21 میلیون و 50 هزار تومان است.
قیمت مگان 2000 اتومات نیز به حدود 58 میلیون تومان رسید. البته قیمت رسمی این خودرو 44 میلیون و 660 هزار تومان تعیین شده است. ماکسیما نیز در حالی به قیمت حدود 89 میلیون تومان به فروش میرسید که قیمت رسمی این خودرو 85 میلیون تومان است.
در هفته گذشته در گروه محصولات ایران خودرو، خودروی پژو 206 در نمایندگیهای فروش موجود نبود. قیمت پژو 206 صندوقدار نیز در مدل v9 این خودرو به حدود 39 میلیون تومان و مدل v8 نیز حدود 29 میلیون تومان رسید. این در حالی است که قیمت رسمی مدل v9 حدود 26 میلیون و 370 هزار تومان و مدل v8 نیز 22 میلیون و 690 هزار تومان است.
تندر 90 ایران خودرو نیز در مدل e1 آن به قیمت حدود 22 میلیون و 800 هزار تومان و مدل e2 نیز 24 میلیون و 500 هزار تومان به فروش میرسید. این در حالی است که قیمت رسمی تندر 90 e1 ایران خودرو معادل 18 میلیون و 900 هزار تومان و مدل e2 نیز 21 میلیون تومان تعیین شده است.
پژو 405 نیز به قیمت حدود 17 میلیون و 900 هزار تومان در شرایط تحویل 30 روزه عرضه میشد. البته قیمت مصوب این خودرو 15 میلیون و 580 هزار تومان تعیین شده است. قیمت پژو پارس سال نیز به حدود 24 میلیون تومان رسید. قیمت رسمی این خودرو نیز حدود 23 میلیون تومان تعیین شده است.
قیمتهای یاد شده نسبی بوده و با توجه به نوسان عرضه از سوی خودروسازان و برخی ضعفهای نظارتی، این قیمتها با درصدی از نوسان و تفاوت در نمایندگیهای فروش مختلف همراه است.