عصر خودرو: با توجه به میزان تورم بخشی شش ماهه دوم سال 91 اعلامی از سوی بانک مرکزی و با فرض اعلام همین میزان تورم برای شش ماهه اول این سال، حداکثر قیمتهای احتمالی پراید، پژو 405 SLX، تیبا و سمند الایکس EF7 محاسبه شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، اسفندماه سال گذشته بانک مرکزی به درخواست شورای رقابت، میزان تورم بخشی برخی از خودروهای داخلی در شش ماهه دوم این سال را براساس نرخ دلار مبادلهای و آزاد محاسبه و اعلام کرد.
تورم بخشی شامل هزینههای تامین مواد اولیه داخلی، هزینههای ارزی، هزینههای تولید، توزیع، فروش و سود خودروساز و مالیات و عوارض و هزینههای شمارهگذاری خودروها است.
با توجه به آنکه به طور معمول نرخ تورم شش ماهه اول سال در ایران کمتر از شش ماهه پایانی سال است و با فرض اینکه در سال 91، میزان تورم بخشی تولید خودروها در شش ماه اول سال حداکثر برابر با میزان تورم شش ماهه دوم سال (اعلامی از سوی بانک مرکزی) بوده باشد، حداکثر قیمت احتمالی برخی خودروهای داخلی براساس نرخ دلار آزاد و نرخ دلار مبادلهای به شرح زیر محاسبه شده است.
با این فرض و با توجه به آنکه خودروسازان اعلام کردهاند سال گذشته موفق به دریافت ارز مبادلاتی نشدهاند، در صورت تائید این موضوع از سوی بانک مرکزی، قیمتهای محاسبه شده براساس نرخ دلار آزاد به واقعیت نزدیکتر خواهند بود. با این حال قیمتهای دقیق این خودروها پس از اعلام میزان تورم بخشی یکساله سال 91 از سوی بانک مرکزی، محاسبه و اعلام خواهد شد.

نوع خودرو قیمت فروردین 91 تورم (دلار آزاد) قیمت احتمالی(دلار آزاد) تورم (دلار مبادلهای) قیمت احتمالی (دلار مبادلهای)
پراید 10میلیون 75 درصد 17 میلیون و 300 هزار 43 14 میلیون و 100 هزار
تیبا 13 میلیون 76 درصد 22 میلیون و 600 هزار 42 18 میلیون و 200 هزار
405 SLX 15 میلیون 84 درصد 27 میلیون و 300 هزار 36 20 میلیون
سمند ال.ایکس EF7 16 میلیون و 800 هزار 79 درصد 29 میلیون و 700 هزار 42 23 میلیون و 500 هزار