مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، عباس سماواتی اظهار کرد: بحث افزایش 50 درصدی قیمت روغن موتور شایعهای بیش نیست و تنها میتوان گفت در چند وقت آینده 10 تا 13 درصد افزایش قیمت روغن موتور خواهیم داشت. تمام افزایش قیمتها نیز زیر نظر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و تا زمانی که به تایید این سازمان نرسد، قانونی و اجرایی نیست.

وی با بیان اینکه روغن موتور خارجی در کشور وجود ندارد، ادامه داد: تمام روغنهایی که با نام شرکتهای خارجی در بازار موجود است، تولید ایران بوده که با فروش تحت لیسانس به چند برابر قیمت، حقوق مصرفکنندگان ضایع میشود.
او تصریح کرد: روغن موتور داخلی که از طریق قانونی تولید و به وسیله شرکتهای داخلی توزیع میشوند بسیار باکیفیت بوده و به تایید اتحادیه و سازمان حمایتکننده مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رسیدهاند.
رییس اتحادیه لاستیک، روغن و فیلتر تهران ادامه داد: شرکتهای تولیدی نرخ مصوب دارند که اسناد آنها به تایید سازمان حمایت رسیده و این نرخها به واحدهای توزیع برای توزیع قانونی ابلاغ شده است که قیمت تولیدات داخلی در حدود 14 هزار تومان تا 25 هزار تومان برای یک روغن موتور چهار لیتری است.
او با اشاره به نرخ مصوب اجرت تعویض روغن گفت: نرخ اجرت برای دو نوع ماشینهای نو و کارکرده متفاوت است. قیمت اجرت تعویض روغن سواریهای جدید بدون باز شدن سینی 2700 تومان، اجرت تعویض روغن ملزم به بازشدن سینی 3700 تومان، اجرت تعویض روغن با ساکشن 2400 تومان، اجرت تعویض فیلتر هواکش هزار تومان، اجرت تعویض فیلتر روغن 1800 تومان، اجرت تعویض واسکازین گیربکس یا دیفرانسیل 1700 تومان، اجرت بازدید گیربکس یا دیفرانسیل 700 تومان، اجرت بازدید جعبه فرمان 800 تومان و گریسکاری هر قطعه گریسخور 300 تومان است.
وی افزود: اجرت تعویض روغن سواریهای کارکرده 1800 تومان، اجرت تعویض روغن با ساکشن 1800 تومان، اجرت تعویض فیلتر هواکش 800 تومان، اجرت تعویض فیلتر روغن 800 تومان، اجرت تعویض واسکازین گیربکس یا دیفرانسیل 800 تومان، اجرت بازدید گیربکس یا دیفرانسیل 800 تومان، اجرت بازدید جعبه فرمان 800 تومان، گریسکاری هر قطعه گریسخور 300 تومان و دیگر هزینهها به صورت توافقی است.
به گفته وی تمام هزینههای تعویض روغن و غیره برای خودروهای سنگین به صورت توافقی است.