در بازار خودرو همه ناراضی هستند
رضا شیوا درباره وضعیت اصلاح دستورالعمل قیمتی خودرو اظهار کرد: همان طور که پیش از این نیز اعلام کرده بودیم شورای رقابت در پی بازنگری اساسی در این دستورالعمل است؛ این فرمول که دارای چند متغیر مختلف است باید بار دیگر بررسی و اصلاح شود.

وی افزود: یکی از اصلیترین شاخصهای این فرمول تورم بخشی خودرو است که بانک مرکزی هر ساله آن را اعلام میکند و برای سال جدید نیز شورای رقابت تورم بخشی را از بانک مرکزی خواهد گرفت. در کنار آن متغیر دیگر که در دستورالعمل آینده خودرو نقش بسزایی ایفا خواهد کرد بحث کیفیت ماشینهای تولیدی است.رییس شورای رقابت با اشاره به 9 شاخص کیفی خودروها گفت: در این حوزه دو نوع شاخص اصلی کیفی وجود دارد؛ یکی شاخصهای ظاهری و دیگری کارکردی. شاخصهای کارکردی اصلیترین عامل برای سنجش کیفیت خودرو به حساب میآیند و از این رو در دستورالعمل جدید خودرویی شورای رقابت اهمیت بسیاری خواهند داشت.

شیوا خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارگروه خودروی شورای رقابت در حال بررسی مجدد دستورالعمل خودرو است که با مشخص شدن شاخصهای کیفیتی و کارکردی نهایی این دستورالعمل با اصلاحات لحاظ شده ارائه خواهد شد.وی درباره وضعیت قیمت خودرو در سال 93 گفت: طی چند ماه گذشته با توجه به بهبود روابط خارجی کشور و کاهش تحریمها قدری از فشارها روی خودروسازان کم شده است در کنار آن با راحت شدن انتقال ارز و افزایش تولید خودروسازان میتوان انتظار داشت که قیمت خودرو روند صعودی پیدا نکند.

رییس شورای رقابت با اشاره به انتظارات موجود در بین مردم برای کاهش قیمت خودرو در طول چند ماه گذشته تاکید کرد: قطعا هیچ نهادی جزو شورای رقابت حق ورود به عرصه قیمتگذاری خودرو را ندارد و اگر بنا باشد تغییری در وضعیت قیمتی مشاهده شود نیز باید طبق دستورالعمل این شورا عملیاتی شود.شیوا افزود: شورای رقابت در تلاش است یک دستورالعمل علمی و منطقی برای بازار خودرو ارائه کند با توجه به تورم موجود در کشور همین طور بازار خودرو در طول چند ماه اخیر شاهد افزایش قیمت نبوده و این نشان از بهبود وضعیتها دارد. هر چند میتوان انتظار داشت خودروسازان با افزایش تولید خود که به کاهش هزینههای ثابتشان میانجامد در سال آینده نسبت به افزایش قیمتها اقدام نکند.

وی درباره وضعیت تورم بخشی خودرو اظهار کرد: هر چند اقتصاد در طول سال 92 با تورم بالایی دست و پنجه نرم کرده اما به این معنا نیست که حتما تورم بخشی نیز افزایش یافته است قطعا بخشهایی در اقتصاد بودهاند که با توجه به تغییرات حاصل شده در طول ماههای اخیر تورم کمتری نسبت به ماههای گذشته داشتهاند.رییس شورای رقابت در پاسخ به اینکه چرا با توجه بهبود وضعیت اقتصاد و سیاست خارجی قیمت خودرو تغییر چندانی نکرد؟ گفت: خودروسازان در طول ماههای گذشته همچنان از نرخ ارزی استفاده میکردند که در فرمول سال گذشته شورای رقابت وجود داشته به همین دلیل نمیتوان انتظار داشت که به سرعت قیمتها تغییر کند. در کنار آن خودروسازان همواره در طول سالهای گذشته از زیانده بودن سخن میگفتند که این مساله باعث میشود هزینهها سریعا به بخش فروش منتقل نشود و قیمت پایین نیاید.

شیوا با بیان اینکه تمام طرفها در بازار خودرو ناراضی هستند، گفت: از یک سو مردم از قیمت بالا شکایت دارند و از یکسو خودروسازان اعلام میکنند کارخانههایشان زیانده شده است. همچنین قطعه سازان از مطالبات به جامانده خود سخن میگویند؛ از این رو قطعا باید تغییراتی در بازار خودرو ایجاد شود تا تعادل و روند مثبت بار دیگر به این عرصه بازگردد.وی راه حل خروج از شرایط فعلی را شکست انحصار بازار خودرو دانست و تاکید کرد: اگر انحصارها شکسته و بازار رقابتی شود قطعا خودروسازان مجبور خواهند شد با بالا بردن کیفیت و بهره وری خودروهای خود با دیگران رقابت کنند و به این ترتیب قیمت را نیز بازار تعیین خواهد کرد لذا راه حل اصلی بازار خودرو خارج شدن از وضعیت انحصاری است.

رییس شورای رقابت در پایان خاطرنشان کرد: قطعا انتظار مردم از کاهش قیمت خودرو به جاست و امیدواریم با شرایط جدیدی که در اقتصاد و فضای کلی کشور ایجاد شده شرایطی فراهم شود که قیمت خودرو کاهش یابد هر چند در شرایط تورمی فعلی همین که افزایش قیمت نداشتهایم نیز به نوعی اتفاقی مثبت به حساب میآید.