عصر خودرو: جمشید پژویان در این زمینه عنوان کرد که شاخصهای مربوط به بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد در دستورالعمل تعیین قیمت خودرو حداکثر تا صبح دوشنبه اعلام میشود و روی سایت این شورا قرار میگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، پژویان این نکته را مورد تاکید قرار داده که بعد از اعلام دستورالعمل، خودروسازان باید بر اساس آن قیمتهای جدید را مشخص و اطلاعرسانی کنند.
بر همین اساس هر چند وی همزمان با اعلام برخی قیمتها از سوی یک عضو شورای رقابت عنوان کرده بود که این شورا تنها موظف به تعیین دستورالعمل قیمتگذاری است و قیمت هیچ خودرویی را بهطور مستقیم تعیین نخواهد کرد، اما در این گفتوگو تصریح کرده که ممکن است شورای رقابت قیمت برخی از خودروها را محاسبه و اعلام کند. پژویان درباره خودروهای پیشخرید شده که تحویل آنها در روزهای اخیر است نیز اظهار داشته که انتظار میرود خودروسازان تا چند روز آینده و نهایی شدن قیمتها تحویل خودروها را به تعویق بیندازند و این دستورالعمل نیز مربوط به سال 92 و بعد از آن است.
تاخیر دوباره در اعلام دستورالعمل قیمتگذاری خودرو در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان خودرو معتقدند اعضای این شورا با توجه به وعدههایی که از اسفندماه سال گذشته به متقاضیان خودرو دادهاند، نمیتوانند با این محدودیت زمانی به نتایج دلخواه مردم برسند.
کاهش 30 تا 40 درصدی قیمتها که اعضای شورای رقابت به طور مرتب وعده آن را به متقاضیان خودرو میدهند، هر چند به گفته خودروسازان زمینه ورشکستگی این صنعت را فراهم میکند، اما اجرای آن با اما و اگرهایی از سوی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان مواجه است که شورای رقابت پس از تعیین دستورالعمل مذکور باید پاسخگوی آنها نیز باشد.