به گزارش پارس تیونینگ به نقل از مهر، محمدعلی مددی از برگزاری سه نشست فوق العاده شورای رقابت در هفته جاری به منظور تدوین دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو خبر داد و گفت: در نشست روز یکشنبه هفته آینده، تصمیم نهایی و جمع بندی درباره دستورالعمل جدید انجام خواهد شد.

عضو شورای رقابت اظهار داشت: در قالب این دستورالعمل متغیرهای فراوانی پیش بینی شده است که برهمین اساس، هرگونه افزایش قیمت خودرو یا قطعات را مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد. به عبارتی، با این دستورالعمل هر تغییر قیمتی باید براساس محاسبه و فرمول مشخص انجام شود.
مددی خاطر نشان کرد: اگر از این پس خودروسازان بخواهند افزایشی را در قیمت خودرو داشته باشند و یا قیمت قطعات افزایش یابد، این موضوع می تواند در قالب دستورالعمل جدید مورد محاسبه و ارزیابی قرار گیرد.
به گفته وی، پس از جمع بندی نهایی دستورالعمل، دیگر مقررات و دستورالعملهای قبلی قابلیت اجرایی نخواهند داشت و مقررات جدید مورد قبول همه است. دستورالعمل جدید تکلیف افزایش قیمتها را روشن می کند و فرمول محاسبات آن نیز مشخص است.
عضو شورای رقابت اعلام کرد: با تصویب دستورالعمل دائمی قیمتگذاری خودرو، خودروسازان موظف میشوند مابهالتفاوت قیمت جدید و قدیم را به مردم پس دهند.

پیش بینی میشود با دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو، قیمت خودروها به طور متوسط 10 درصد دیگر کاهش یابد.