شورای رقابت / قیمت آپشنهای خودرو را هم اعلام میکنیم

رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت با اعلام اینکه قیمت خودروی پژو میتواند قابل مذاکره بین شورا و خودروسازان باشد، از خودروسازان درخواست کرد که قیمتهای تعیین شده را رعایت کنند و در ادامه گفت: شورای رقابت در مورد قیمت آپشنها به جمع بندی خواهد رسید و نرخها را اعلام خواهد کرد.
رضا شیوا در گفتگو با مهر در مورد اعتراض خودروسازان نسبت به قیمتهای جدید اعلام شده از سوی شورای رقابت و برگزاری جلسه ای در این باره گفت: این اعتراض به شورای رقابت و مرکز ملی رقابت اعلام نشده و به صورت شفاهی بوده، این در حالی است که قرار است شورای رقابت نامه را تهیه و به خودروسازان اعلام کند که ظرف مدت مشخصی آن را اجرایی کنند.
رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت در پاسخ به این مطلب که قیمت پایه خودروها را شورای رقابت چگونه محاسبه کرده است؟ به قیمتهای پایه ای که شورا در خردادماه سال 91 به خودروسازان اعلام کرده بود و خودروسازان ملزم به اعمال آن بودند، اشاره کرد و افزود: فرمول این قیمتها تجدیدنظر شد و قیمت جدید تورم بخشی بانک مرکزی به علاوه متغیر کیفیت از 2.5 درصد مثبت تا 2.5 درصد منفی دارای جایزه و جریمه شدند.
الزام خودروسازان برای اعمال نرخها
وی با اشاره به اینکه کیفیت خودروها مثبت ارزیابی نمی شود و متغیر بهره وری منفی دو است که با علامت منفی در فرمول ظاهر می شود، تصریح کرد: شورا قیمتها را برای تک تک خودروها مشخص کرده است. شورا دستورالعمل را نهایی کرد و مرکز ملی رقابت اعداد آن را تعیین و نهایی کرد.
شیوا در پاسخ به این مطلب که خودروسازان مطرح می کنند وظیفه شورا تنها تعیین دستورالعمل است نه قیمت خودرو؟ گفت: شورا دستورالعمل را تنظیم و ارائه کرده و این دستورالعملی است که منجر به قیمت می شود، آنهایی که چنین بحث هایی را مطرح می کنند، هیچ توجهی به دستورالعمل ندارند.
وی اضافه کرد: مرکز ملی رقابت براساس دستوالعمل شورا، اعداد و ارقام بانک مرکزی و محاسبات انجام شده در مرکز، فرمول را کنار هم قرار داد و قیمت نهایی حاصل شد، این محاسبات توسط هر فرد دیگری هم انجام شود، همین قیمتها به دست می آید. یعنی دستورالعمل به قیمت نهایی منجر می شود.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به این سئوال که برخی قیمتهای جدید تعیین شده مثل قیمت گروه پژو از قیمتهای فعلی کمتر است؟ گفت: خردادماه سال گذشته مرکز ملی رقابت رقمی را برای قیمت پژو 206 اعلام کرده بود که خودروسازان زیربار اجرای آن نرفتند و تنها رقمی که خودروسازان به آن عمل نکردند، پژو 206 بود که البته قیمتها دوبار توسط شورا محاسبه شده است.
مذاکرات جدید برای قیمت پژو
وی با ذکر این مطلب که قیمت پژو 206 می تواند قابل مذاکره بین شورا و خودروسازان باشد و شورا به صحبتهای خودرسازان توجه خواهد کرد، افزود: به هر حال از خودروسازان می خواهیم که اعداد، ارقام و قیمتهای تعیین شده را رعایت کنند و مصرف کننده قیمتی نه بیشتر و نه کمتر بپردازد.
شیوا در پاسخ به این موضوع که خودروسازان مطرح می کنند که با قیمتهای جدید متضرر می شوند، گفت: خودروسازان با قیمتهای تعیین شده به هیچ وجه متضرر نمی شوند، قیمتها براساس محاسبات علمی صورت گرفته و از علمی ترین و کارشناسانه ترین روش های افزایش قیمت به شمار می رود. شورای رقابت 6 ماه بر روی این دستورالعمل کار کرده و از بهترین اساتید دانشگاه ها بهره گیری شده است. اگر خودروسازان متضرر می شوند، از جاهای دیگر است و بهتر است که هزینه های غیرضرور را کاهش دهند یا افزایش تولید داشته باشند.
رئیس مرکز ملی رقابت با اشاره به 5 شرطی که شورا برای افزایش قیمت باید توسط خودروسازان رعایت شود، گفت: این 5 شرط عبارتند از: 1- میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول ( مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد. 2- آپشن های نصب شده بر روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد. 3- طرح های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا شود.4- بازار حاشیه از میان برداشته شود و 5- فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.
قیمت آپشنها اعلام میشود
وی در پاسخ به این مطلب که برخی از آپشنها از جمله یورو 4 برای خودروسازان الزامی است؟ گفت: اجازه داده شده است که تا شهریورماه خودروهای یورو 2 شمارهگذاری شود و الزام قانونی در این زمینه نیست. شورا الزامات قانونی را در نظر گرفته و براساس یورو 2 محاسبات صورت گرفته است و اگر الزام قانونی برای یورو 4 ایجاد شود، خریدار باید مابه التفاوت را بپردازد.
شیوا با اعلام اینکه شورای رقابت در مورد قیمت آپشنها به جمع بندی خواهند رسید و نرخها را اعلام خواهد کرد، افزود: بر این اساس مصرف کننده می تواند مابه التفاوت تبدیل یورو 2 به یورو 4 را بپردازد.