مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، در این هفته در محصولات گروه خودروسازی سایپا، خودرو سایپا 111 به قیمت حدود 16 میلیون تومان به فروش میرسید. این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو 11 میلیون و 780 هزار تومان است.
سایپا SL 131 نیز به قیمت حدود 14 میلیون و 200 هزار تومان و SX 131 نیز به قیمت حدود 15 میلیون و 300 هزار تومان عرضه میشد. البته قیمت رسمی SL 131 معادل 11 میلیون و 540 هزار تومان و SX 131 نیز 11 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شده است.
قیمت تیبا نیز به حدود 19 میلیون و 500 هزار تومان رسید. البته قیمت رسمی این خودرو 15 میلیون و 430 هزار تومان تعیین شده است. تندر 90 مدل E2 پارس خودرو نیز به قیمت حدود 32 میلیون به فروش میرسید. البته قیمت رسمی این خودرو 21 میلیون و 50 هزار تومان است.
قیمت مگان 2000 اتومات نیز به حدود 73 میلیون تومان رسید. قیمت رسمی این خودرو 57 میلیون و 580 هزار تومان تعیین شده است. ماکسیما نیز در حالی به قیمت حدود 103 میلیون تومان به فروش میرسید که قیمت رسمی این خودرو 85 میلیون تومان است.
در هفته گذشته در گروه محصولات ایران خودرو، خودروی پژو 206 در برخی نمایندگیهای فروش موجود نبود. قیمت پژو 206 صندوقدار نیز در مدل V9 این خودرو به حدود 48 میلیون تومان و در مدل V8 نیز حدود 39 میلیون تومان رسید. این در حالی است که قیمت رسمی مدل V9 حدود 26 میلیون و 370 هزار تومان و مدل V8 نیز 22 میلیون و 690 هزار تومان است.
تندر 90 ایران خودرو نیز در مدل E2 آن به قیمت حدود 31 میلیون و 500 هزار تومان به فروش میرسید. این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو 21 میلیون تومان تعیین شده است.
پژو 405 نیز به قیمت حدود 21 میلیون و 500 هزار تومان عرضه میشد. البته قیمت مصوب این خودرو 15 میلیون و 580 هزار تومان است. قیمت پژو پارس سال نیز به حدود 31 میلیون تومان رسید. قیمت رسمی این خودرو نیز حدود 23 میلیون تومان تعیین شده است.
قیمتهای یاد شده مربوط به مدل پایه و تکسوز این خودروها است. با توجه به قطع عرضه از سوی خودروسازان و برخی ضعفهای نظارتی، این قیمتها در نمایندگیهای فروش مختلف مقداری متفاوت است.