عصر خودرو : در شرایطی که خودروسازان با انتقادات زیادی به دلیل کاهش عرضه و رشد بیش از حد قیمت خودروهای داخلی دست به گریبان هستند، اعضای کمیته قیمتگذاری خودرو، فردا (سهشنبه91.07.11) گرد هم میآیند تا درباره مباحث مرتبط با قیمت این محصول تصمیمگیری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا طبق جدیدترین اطلاعات به دست آمده جدیدترین جلسه کمیته قیمتگذاری خودرو در حالی برگزار خواهد شد که از یک سو خودروسازان خواستار افزایش و آزادسازی قیمت خودرو هستند و از سوی دیگر نیز برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان انتقادات خود را به سمت خودروسازان روانه کردهاند؛ خودروسازانی که بعضا با اتهاماتی چون قطع عرضه خودرو با هدف دامن زدن به رشد قیمتها روبرو هستند.
به نظر میرسد در جلسه فردا تکلیف مباحثی چون آزادسازی و رشد قیمت خودروهای داخلی مشخص خواهد شد بهگونهای که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان عضو اصلی و تاثیرگذار کمیته قیمتگذاری خودرو تصمیم خواهد گرفت که آیا خودروسازان مستحق افزایش قیمتها هستند یا آنکه باید به قیمتهای فعلی بسنده کنند؟ و از آن مهمتر آنکه احتمالا نفس برگزاری جلسه کمیته قیمتگذاری به معنی منتفی شدن شایعه آزادسازی قیمت خودرو خواهد بود.
اعضای کمیته قیمتگذاری خودرو در جلسه قبلی خود که حدود یک ماه و نیم پیش برگزار شد با افزایش قیمت محصولات mvm و وانت نیسان زامیاد موافقت کردند.