به گزارش پارس تیونینگ به نقل از خبر آنلاین، هفته گذشته از وضعیت نمایندگیهای خودروسازان بزرگ گزارشی منتشر شد و از کمبود خودرو در نمایندگیها و عدم تامین نیاز بازار و نارضایتی نمایندگیها و مردم خبر داده بود. اما در بازار خریدوفروش خودروهای کارکرده که چندوقتی است با هدایت نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی از عبدلآباد به پارک چیتگر منتقل شده است اما همچنان عبدلآباد پاتوق خریدوفروش خودروهای کارکرده است. آرش پرندلو یکی از فعالان این عرصه از قهر مردم با بازار میگوید. به گفته وی علت این عدماستقبال انتظار مردم از کاهش بیشتر قیمتهاست. این در حالی است که روز گذشته جمشید پژویان رییس شورای رقابت از برنامه این شورا برای ورود به حوزه قیمتگذاری مواد اولیه مورد استفاده در تولید قطعات خودرویی خبر داده که تحقق این موضوع کاهش قیمت خودروهای داخلی را به دنبال خواهد داشت. به گفته پژویان اگر مردم چشمانتظار تغییر در قیمت خودرو هستند، یا باید پارامترهای دخیل در تولید تغییر کند یا با توجه به درخواست خودروسازان، شورای رقابت در دستورالعمل قیمتگذاری تجدیدنظر کند. جمشید پژویان البته اعلام کرده که گام بعدی شورای رقابت در حوزه خودرو، بررسی (قیمت) نهادههای خام موثر در صنعت قطعه و خودرو خواهد بود.
بنابراین به نظر میرسد درصورتیکه شورای رقابت موفق شود قیمت مواد اولیه اساسی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی را بهصورت عادلانه و منطقی تعیین کند، نرخ بسیاری از محصولات و مصنوعات داخلی به ویژه خودرو نیز کاهش خواهد یافت.

اکبری یکی دیگر از فعالان بازار، خرید و فروشهای انجامشده را محدود به خودروهای مدل پایین که سال تولید آنها از 87 به پایین است میداند و علت آن را وجود مشتریان خاص این مدل از خودروها که اکثرا شهرستانی هستند و بهطور همیشگی مشتری پروپا قرص این تیپ از خودروهای کارکرده هستند. در حال حاضر اکثر مشتریان بیشتر به دنبال خودروهای پژو206 و ال90 هستند، درصورتیکه این خودروها در بازار کم شده است پژو206 صفر کیلومتر در بازار به قیمت 33میلیونتومان عرضه میشود این در حالی است که قیمت این خودرو تا 38میلیونتومان نیز رسیده بود. پژو پرشیا مدل سال هم که کمترین نوسان را نسبت به دیگر خودروها داشته است، 32میلیونتومان خرید و فروش میشود. پراید مدل 90 نیزکه هفته گذشته به قیمت 14میلیونو200هزارتومان خرید و فروش میشد، روز گذشته قیمت آن به 13میلیونتومان رسیده بود اما نکته جالب در خودروهای صفر در این است که هنگام تحویل خودرو از نمایندگی یا خرید آن از بازار، قید شدن مدل ساخت خودرو در سند به سال 1391 است. این در حالی است که همهساله از بهمنماه در سند خودروهای تحویلی مدل سال بعد قید میشود. اما در حال حاضر در خودروهای تولیدی شرکت سایپا اتاق 91 ولی سند 92 ذکر میشود و در خودروهای تحویلی ایرانخودرو سند و اتاق مدل 91 است و یک برگ الحاقی به آن پیوست شده است. به گفته فعالان بازار علت این نوع تحویل پر بودن انبارهای این دو خودروساز بزرگ از خودروهای تولیدشده در سال قبل است. به گفته اکثر فعالان بازار این روند کسادی بازار تا بعد از انتخابات ریاستجمهوری ادامه دارد و بعد از انتخابات برنده شدن چه شخصیتی روند صعودی یا سقوطی بازار را تعیین میکند. به گفته آنها اگر برنده انتخابات از طیف دولت باشد قیمتها روند صعودی خواهد گرفت و اگر برنده هاشمیرفسنجانی باشد به احتمال زیاد قیمتها کاهش پیدا خواهد کرد.