عصر خودرو: در حالی رییس شورای رقابت از برنامه این شورا برای ورود به حوزه قیمتگذاری مواد اولیه مورد استفاده در تولید قطعات خودرویی خبر داده که تحقق این موضوع کاهش قیمت خودروهای داخلی را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، اگرچه حدود 10 روز پیش قیمت جدید خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت تایید و ابلاغ شد با این حال بازار این محصولات همچنان در رکود نسبی به سر میبرد. به گفته فعالان بازار آزاد، برخی مصرفکنندگان از میزان کاهش قیمت خودروهای داخلی ناراضی بوده و همچنان از خرید امتناع میکنند.
در این شرایط رییس شورای رقابت اعلام کرده که اگر مردم چشم انتظار تغییر در قیمت خودرو هستند یا باید پارامترهای دخیل در تولید تغییر کند یا با توجه به درخواست خودروسازان، شورای رقابت در دستورالعمل قیمتگذاری تجدیدنظر کند. جمشید پژویان البته اعلام کرده که گام بعدی شورای رقابت در حوزه خودرو، بررسی (قیمت) نهادههای خام موثر در صنعت قطعه و خودرو خواهد بود.
اظهارات جدید رییس شورای رقابت در حالی است که دلیل اصلی افزایش هزینه تمام شده و قیمت فروش خودروهای داخلی، نرخ رشد ارز و به ویژه قیمت مواد اولیه داخلی از جمله مس، آلومینیوم، فولاد و محصولات پتروشیمی بوده است بهگونهای که خودروسازان و قطعهسازان اعلام کردهاند در صورت بازگشت نرخ ارز و مواد اولیه داخلی به قیمتهای سال 90، قیمت خودروهای تولیدی نیز به نرخهای دو سال پیش کاهش خواهد یافت.
بنابراین به نظر میرسد در صورتی که شورای رقابت موفق شود قیمت مواد اولیه اساسی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی را به صورت عادلانه و منطقی تعیین کند، نرخ بسیاری از محصولات و مصنوعات داخلی به ویژه خودرو نیز کاهش خواهد یافت.