به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا محسن صالحینیا در پاسخ به اینکه مباحث مطرح شده درباره احتمال آزادسازی قیمت خودرو صحت دارد یا خیر؟ اظهار کرد: موضوع تعیین قیمت خودرو در کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار در حال بحث و جمعبندی است و آزادسازی قیمت این محصول نیز مطرح نشده است.
وی ادامه داد: تا این لحظه چیزی تحت عنوان آزادسازی قیمت خودرو از سوی ما مطرح نشده است. موضوع تعیین قیمت خودرو در حال حاضر در کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار بحث شده و نتیجه آن به زودی جمعبندی و اعلام میشود.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره انتقادات مطرح شده از توقف عرضه خودرو از سوی سایپا و ایران خودرو، گفت: منطق این است که عرضه خودرو متوقف نشود مگر اینکه تولیدی نباشد در حالیکه خودرو در سایپا و ایران خودرو در حال تولید است و امکان نگهداری و عرضه نشدن آن در بازار نیز محال است.
وی با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا در حال فروش خودرو هستند، تصریح کرد: بسیاری از واریزکنندگان و کسانی که برای دریافت خودرو ثبتنام کردهاند خودروی خود را در مقطع تعیین شده دریافت میکنند در غیر این صورت مگر میشود روزانه دو هزار خودرو تولید شود و عرضه نشود.
صالحینیا درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت خودرو اظهار کرد: مگر نوسانات قیمت دلار پیش از اینها در بازار مطرح نبوده است؟ ما همواره به دنبال برابری و تبدیل نرخ دلار و ریال به یکدیگر بودهایم. این موضوع هیچگاه باعث دست زدن و تغییر قیمت خودرو نبوده است. قیمت خودرو تابعی از افزایش و کاهش مقطعی نرخ ارز طی چند ماه نبوده و تغییرات ناگهانی مبنای تغییر قیمت خودرو نیست.
طی هفته اخیر شایعاتی مبنی بر احتمال آزادسازی قیمت خودرو مطرح شده بود. اخیرا نیز برخی نمایندگان مجلس از قطع عرضه خودرو از سوی برخی خودروسازان بزرگ خبر داده و نسبت به احتمال آزادسازی و افزایش قیمت خودرو هشدار داده بودند. تمام این موضوعات در حالی بود که دبیر انجمن خودروسازان نیز از ارتباط بین سیستم فروش برخی خودروسازان و دلالان و واسطههای بازار خبر داده است.