مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه قیمت گذاری خودروها همچنان در اختیار دولت است، گفت: خودرو جزء سبد کالاهای مصرفی خانوارها است و قیمت گذاری آن همچنان در اختیار دولت است. حسن رادمرد در گفتگو با مهر گفت: قیمت گذاری خودرو همچون سابق در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و زیر نظر دستگاه های ذیصلاح صورت میگیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قیمت گذاری خودرو هیچ تغییری نکرده و فرآیند قیمتگذاری همچون گذشته در جریان است.وی با اشاره به قرار گرفتن خودرو در سبد مصرفی خانوارها ،تصریح کرد: قیمتگذاری خودرو و تمامی کالاهایی که در سبد خانوار قرار دارند، در سازمان حمایت صورت میگیرد و هیچ برنامهای برای آزادسازی قیمت گذاری این کالاها نداریم.
به گفته رادمرد، کالاها به سه گروه حساس، غیرحساس و عادی تقسیم بندی شده است و بر اساس این تقسیم بندی، قیمت گذاری تمامی کالاهای موجود در سبد خانوار همچون گذشته انجام میشود.