به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، در حال حاضر در محصولات گروه خودروسازی سایپا، خودرو سایپا 111 به قیمت حدود 13 میلیون تومان به صورت تحویل 15 روزه عرضه میشود. این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو 11 میلیون و 780 هزار تومان تعیین شده است.
سایپا sl 131 نیز به قیمت حدود 11 میلیون و 540 هزار تومان به صورت تحویل 30 روزه و sx 131 نیز به قیمت حدود 12 میلیون و 200 هزار تومان به فروش میرسد. البته قیمت رسمی sl 131 معادل 11 میلیون و 540 هزار تومان و sx 131 نیز 11 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شده است.
قیمت تیبا نیز با اندکی افزایش به 16 میلیون تومان رسیده است. البته قیمت رسمی این خودرو نیز 15 میلیون و 430 هزار تومان تعیین شده است.
تندر 90 مدل e2 پارس خودرو نیز به قیمت حدود 26 میلیون تومان عرضه میشود. البته قیمت رسمی این خودرو 21 میلیون و 50 هزار تومان تعیین شده است.
مگان 2000 با دنده اتوماتیک نیز به قیمت حدود 58 میلیون تومان به فروش میرسد. این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو 44 میلیون و 660 هزار تومان است. قیمت ماکسیما نیز اندکی کاهش یافته و به حدود 85 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. البته قیمت رسمی این خودرو 85 میلیون تومان تعیین شده است.
در گروه محصولات ایران خودرو نیز خودروی پژو 206 در نمایندگیهای فروش موجود نیست. پژو 206 صندوقدار اما افزایش قیمت داشته و در مدل v9 آن به قیمت حدود 40 میلیون تومان و مدل v8 نیز حدود 30 میلیون تومان به فروش میرسد. البته قیمت رسمی مدل v9 حدود 26 میلیون و 370 هزار تومان و مدل v8 نیز 22 میلیون و 690 هزار تومان است.
قیمت تندر 90 ایران خودرو نیز اندکی افزایش یافته و در مدل e1 آن به حدود 22 میلیون تومان و مدل e2 نیز 25 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت رسمی تندر 90 e1 ایران خودرو معادل 18 میلیون و 900 هزار تومان و مدل e2 نیز 21 میلیون تومان تعیین شده است.
پژو 405 نیز به قیمت حدود 17 میلیون و 900 هزار تومان به صورت تحویل 30 روزه عرضه میشود. البته قیمت مصوب این خودرو 15 میلیون و 580 هزار تومان است. قیمت پژو پارس سال نیز به حدود 22 میلیون و 970 هزار تومان با شرایط تحویل 45 روزه رسیده است. قیمت رسمی این خودرو حدود 23 میلیون تومان تعیین شده است.
قیمتهای یاد شده نسبی بوده و با توجه به نوسان عرضه از سوی خودروسازان و برخی ضعفهای نظارتی، این قیمتها در نمایندگیهای فروش مختلف اندکی متفاوت است.