به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، قیمت خودروهای داخلی در یک سال اخیر رشد بیش از 100 درصدی را تجربه کرده است. این موضوع خوشایند مصرفکنندگان نیست و آنها قیمت محصولات تولیدی را با کیفیت آنها متناسب نمیدانند.

اما واقعا چه کسانی قیمت خودروها را تا این حد افزایش دادهاند؟ این سوالی است که خودروسازان، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس پاسخهای کم و بیش متفاوتی برای آن دارند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به این سوال میگوید: رشد قیمت خودرو ناشی از افزایش شدید قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و همچنین عدم ارائه تسهیلات بانکی به خودروسازان است.
احمد نعمتبخش اظهار میکند: خودرو مگر غیر از ترکیب فولاد، مس، آلومینیوم و دیگر مواد اولیه است که با یکدیگر مونتاژ میشوند؟ وقتی قیمت برخی از این مواد اولیه بیش از 300 درصد رشد داشته و نرخ ارز نیز چند برابر شده است آیا راهی جز افزایش قیمت خودرو به عنوان محصول نهایی برای سرپا نگاه داشتن واحدهای خودروسازی وجود دارد؟در برابر این اظهارات اما یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نظر دیگری دارد. علی خاکساری درباره دلایل گرانی خودرو میگوید: خودرو گران شد چون عرضه آن از سوی خودروساز متوقف شد.
وی مشکل اصلی خودروسازان را نه افزایش قیمت مواد اولیه و دیگر هزینههای تولید بلکه سوءمدیریت در راس این واحدها میداند. وی معتقد است که خودروسازان آن قدر قدرت دارند که در نهایت حرف خود را به کرسی نشانده و توانستند مجوز آزادسازی قیمت خودرو را دریافت کنند.
در این میان از نظر برخی از نمایندگان مجلس نیز خودروسازان متهم اصلی افزایش قیمتها هستند. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس سپردن اختیار قیمتگذاری خودرو به خودروسازان را موجب افزایش قیمت این محصول میداند.
موید حسینی صدر میگوید: افزایش شدید قیمت خودرو رانتهای چند هزار میلیارد تومانی نصیب شبکههای رانتی خودروسازان کرده است. من مطمئنم که شبکه سودجویی و رانت که به صورت غیر مستقیم در صنعت خودرو با قدرت مشغول کسب منافع خود هستند مانع از اجرایی شدن راهکارهای کاهش قیمت خودرو خواهد شد. وی البته بر کاهش قیمتهای فعلی خودروها از طریق راهکارهایی چون کاهش تعرفه تاکید میکند.
در این میان فارغ از منطقی یا غیرمنطقی بودن دلایل افزایش قیمت خودرو، این مصرفکنندگان هستند که به دلیل بالا بودن تعرفه واردات این محصول به خودروهای روز دنیا به قیمت مناسب دسترسی ندارند.