به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، حسن زمانی افشار اظهار کرد: از ابتدای هفته جاری تاکنون قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به طور میانگین 10 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه با توجه به نزولی بودن نرخ ارز بازار خودرو به طور کامل قفل شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر خرید و فروش چندانی انجام نشده و مصرفکنندگان همچنان در انتظار کاهش بیشتر قیمتها هستند.
رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاهداران خودروی کشور درباره اینکه در صورت ادامهدار بودن روند کاهشی نرخ ارز، قیمت خودروها چند درصد دیگر کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: قیمت خودرو چه داخلی و چه خارجی تاثیر زیادی از نرخ ارز دارد، بنابراین قطعا در صورت ادامه یافتن روند کاهشی نرخ ارز شاهد کاهش بیشتر قیمتها خواهیم بود.
زمانی افشار در پاسخ به اینکه در صورت کاهش شدید نرخ ارز آیا قیمت رسمی خودروهای داخلی نیز کاهش مییابد، تصریح کرد: مطمئنا در صورتیکه قیمت خودرو در بازار آزاد به کمتر از قیمتهای رسمی برسد، دیگر کسی از کارخانه خرید نخواهد کرد. در این شرایط شرکت خودروساز نیز مجبور به کاهش قیمتها خواهد بود.