قیمت نهایی خودروها به زودی اعلام میشود
اگرچه حدود یک هفته پیش شورای رقابت قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کرد اما به گفته خود شورای رقابت به دلیل لحاظ نشدن هزینههای مربوط به استاندارد آلایندگی یورو 4 و کیسه هوا، این قیمتها نهایی محسوب نمیشوند.

در این زمینه رییس شورای رقابت در جدیدترین اظهارنظر خود اعلام کرده که به زودی هزینه مربوط به کیسه هوا و استاندارد آلایندگی یورو 4 تعیین و این هزینهها به قیمتهای جدید اعلام شده برای خودروها اضافه خواهد شد.

جدیدترین اظهار نظر رییس شورای رقابت در حالی است که پیش از این شورای رقابت اعلام کرده بود هزینههای مربوط به کیسه هوا و استاندارد آلایندگی یورو 4 به عنوان آپشن محسوب شده و اختیاری است.

وعده شورای رقابت برای اعلام هزینههای مربوط به کیسه هوا و استاندارد آلایندگی یورو 4 در حالی است که پیش از این خودروسازان هزینه ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای سواری از یورو 2 به یورو 4 را به طور میانگین 2 میلیون تومان اعلام کرده بودند.

شورای رقابت همزمان با اعلام قیمت جدید خودروها پنج شرط نیز برای خودروسازان در نظر گرفته بود با این حال این شورا اخیرا یکی از شروط خود برای خودروسازان را اصلاح و هزینه مربوط به کیسه هوا و استاندارد یورو 2 را از شمول هزینههای آپشن خارج کرده است.

علاوه بر آن شورای رقابت در حالی از خودروسازان خواسته میزان تولید خودروها را در سطح قابل قبول قرار دهند که خودروسازان اعلام کردهاند میزان تولید خودرو براساس نقدینگی و قطعات دریافتی از قطعهسازان تنظیم میشود و به صورت دستوری نمیتوان تولید خودروها را افزایش داد.

از آن سو نیز خودروسازان اعلام کردهاند هیچ راهکار دقیقی برای تشخیص مصرفکننده نهایی خودرو از کسانی که خودرو را به قصد فروش مجدد در بازار آزاد خریداری میکنند، ندارند. این در حالی است که "اجرای طرحهای فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرفکننده نهایی آن باشد" از جمله شروط شورای رقابت برای خودروسازان است.

در زمینه شرط شورای رقابت برای از بین بردن بازار حاشیه خودرو نیز خودروسازان معتقدند تا زمانی که نرخ خودروها به قیمتهای واقعی نرسیده و تفاوت قابل توجهی بین قیمت رسمی و بازار خودروها وجود داشته باشد، نمیتوان بازار حاشیهای را حذف کرد.

دیگر شرط شورای رقابت برای خودروسازان "اصلاح فرمت قراردادهای فروش خودرو طبق نظر شورای رقابت است" که در این زمینه نیز خودروسازان معتقدند شورای رقابت حق دخالت در شرایط و قراردادهای فروش خودروسازان را نداشته و تنها باید فرمول قیمتگذاری را تعیین و ابلاغ کند.