شورای رقابت سرانجام تکلیف بازار خودرو را روشن کرد و پس از حدود سه ماه بلاتکلیفی در نهایت داستان دستورالعمل قطعی قیمت خودرو به نقطه پایان خود رسید.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، شورای رقابت که در جلسه روز یکشنبه تورم بخشی خودروهای کمتیراژ را 53.26 درصد اعلام کرده بود روز دوشنبه تورم بخشی پنج خودرو پر تیراژ کشور دیگر را به تفکیک اعلام کرد که بر اساس آن پراید 50.8، تیبا 52.1، پژو405 59.7، سمند 54.3 و رانا 49.4 اعلام شد.
تصمیم کبرای شورای رقابت
رییس شورای رقابت پس از برگزاری آخرین جلسه این شورا به خبرنگار ایسنا گفت: در جلسه عصر یکشنبه شورا با توجه به اینکه بانک مرکزی تورم بخشی و سازمان استاندارد میزان کیفیت خودروها را به شورا اعلام کرد، این دو پارامتر بررسی شدند و بنا شد چهار خودروی پراید، پژو، سمند و تیبا به صورت جداگانه و دیگر خودروها که در بازار نقش کمتری دارند به صورت کلی محاسبه و اعلام شوند.
پژویان افزود: خودروهایی که نسبت به گذشته آپشنهایی به آنها اضافه شده نیز در جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفتند و بنا شد نسبت به آپشنهای اضافه شده، قیمت این خودروها نیز تغییر کند.
شورای رقابت قیمت رسمی اعلام نمیکند
رییس شورای رقابت با بیان اینکه این شورا هیچگاه قیمت رسمی برای خودرو اعلام نخواهد کرد، گفت: با نهایی شدن بررسی پارامترها نتیجه آن از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد که به وسیله آن میتوان قیمت دقیق خودروها را محاسبه کرد.
قیمتگذاری تمامی خودروها با دستورالعمل شورا
وی همچنین با بیان اینکه قیمت تمامی خودروها با توجه به دستورالعمل این شورا تعیین میشود گفت که هیچ نهاد یا سازمان دیگری در این زمینه حق ورود ندارد.
پژویان تاکید کرد: طرحی که سال گذشته سازمان حمایت درباره خودروهای بالای 45 میلیون تومان داده بود از امروز و با توجه به دستورالعمل شورای رقابت قانونی نیست و تمامی خودروها با توجه به دستورالعمل جدید قیمتگذاری خواهند شد.
او ادامه داد: با توجه به طرحی که تصویب کردیم پنج خودروی پرتیراژ داخلی (پراید، پژو، سمند، تیبا و رانا) به صورت جداگانه و دیگر خودروها نیز به صورت جداگانه محاسبه خواهند شد به این ترتیب خودرویی مانند مگان که با توجه به طرح سازمان حمایت باید توسط خودروسازان تعیین قیمت میشد از این پس با دستورالعمل جدید شورای رقابت و با محاسبه تورم بخشی 53.26 درصدی محاسبه خواهد شد.
نرخهای نهایی انواع خودرو بر اساس فرمول و محاسبات شورای رقابت
با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی شورای رقابت قیمت جدید برخی از خودروهای داخلی به شرح زیر محاسبه شده است.
به گزارش با توجه به فرمول قیمتگذاری خودرو که برابر است با:
(دو درصد - شاخص کیفیت + نرخ تورم) قیمت سال گذشته + قیمت سال گذشته = قیمت خودرو
و با توجه به آنکه میزان شاخص کیفیت خودرو به طور میانگین عددی بین منفی پنج دهم درصد و مثبت یک درصد بوده و تاثیر این میزان در فرمول قیمتگذاری خودرو بسیار ناچیز و قابل چشمپوشی است، ساده شده این فرمول برابر است با:
(دو درصد - نرخ تورم) قیمت سال گذشته + قیمت سال گذشته = قیمت خودرو

بنابراین با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی گذشته شورای رقابت، قیمت جدید برخی خودروهای داخلی به شرح زیر محاسبه شده است:
ردیف نوع خودرو تورم بخشی قیمت محاسبه شده
1 پراید اسایکس 50.8 درصد 14 میلیون و 900 هزار تومان
2 تیبا 52.1 درصد 19 میلیون و 500 هزار تومان
3 پژو 405 اسالایکس 59.7 درصد 23 میلیون و 700 هزار تومان
4 سمند الایکس 54.3 درصد 25 میلیون و 550 هزار تومان
5 تندر 90 مدل ای دو 53.26 درصد 25 میلیون و 580 هزار تومان
6 پژو پارس سال 53.26 درصد 28 میلیون و 680 هزار تومان
7 مگان 2000 اتومات 53.26 درصد 55 میلیون و 815 هزار تومان
8 پژو 206 تیپ 2 53.26 درصد 24 میلیون تومان و 225 هزار تومان
9 مزدا 2 تیپ 2 53.26 درصد 53 میلیون و 830 هزار تومان
با توجه به اینکه قیمت سال گذشته رانا وجود ندارد نرخ جدید آن بر اساس فرمول شورای رقابت محاسبه نشده است.