در شرایطی که بازار خودروهای وارداتی غرق در گرانی است و شکافي فاحش بین قیمت بازار و نمایندگی آنها به چشم میآید، ظاهرا دولت قصد دارد ورود این خودروها را محدود و به انحصار شرکتهای عرضهکننده، در بیاورد. روز گذشته خبرگزاری فارس در گزارشی تاکید کرد که دولت میخواهد واردات شناسنامهای خودرو را حذف کند، که در این صورت، فقط نمایندگیهای رسمی قادر به واردات خودرو خواهند بود و اشخاص حقیقی دیگر اجازه این کار را نخواهند داشت. همچنین ظاهرا قرار است خودروهای دارای حجم موتور بالای 2500 سی سی نیز دوباره مجوز ورود به کشور را اخذ کنند، منتها به شرطی خاص؛ این «شرط خاص» اما به خروج خودروهای فرسوده برمیگردد، به نحوی که واردکنندگان باید به ازای هر یک دستگاه خودرو وارداتی بالای 2500 سیسی با مصرف سوخت بالای 10 لیتر، شش خودرو فرسوده را خارج کنند. این در شرایطی است که پیشتر و در زمانی که واردات خودروهای 2500 سی سی آزاد بود، واردکنندگان بايد سه خودرو فرسوده را به ازای هر یک خودرو وارداتی با مصرف سوخت بالای شش لیتر، اسقاط میکردند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
هر چند به نظر میرسد هدف دولت از حذف واردات شناسنامهای و لحاظ کردن شرایط سخت برای ورود خودروهای بالای 2500 سیسی، محدود شدن حضور خودروهای خارجی در کشور و کاهش ارزبری است، اما به گفته کارشناسان، این اقدام به گرانی ختم خواهد شد. در واقع وقتی واردات خودرو محدود شود، عرضه خودروهای خارجی به بازار کاهش مییابد و به تبع آن، قیمت آنها افزایش پیدا خواهد كرد. از طرفی، به فرض آنکه واردکنندگان زير بار اسقاط 6 خودرو فرسوده بروند و خودروهای بالای 2500 سیسی (با مصرف سوخت بالای 10 لیتر) به تعداد زیاد وارد کشور شوند، باز هم افزایش قیمت آنها محتمل است، چون واردکنندگان قطعا هزینه اسقاط فرسودهها را روی قیمت خودرو وارداتی خود لحاظ خواهند کرد و این به معنای افزایش قیمت وارداتیها خواهد بود.