خودرو
مدل
قیمت
پراید ۱۳۲
SX
۱۵ . ۵۰۰.۰۰۰
پراید ۱۱۱
SX
۱۶.۶۰۰.۰۰۰
ام وی ام
چهار سیلندر
۱۹.۵۰۰.۰۰۰
ام وی ام
سه سیلندر
۱۸.۰۰۰.۰۰۰
تیبا
SX
۱۹.۴۰۰.۰۰۰
سمند
lX
۲۵.۵۰۰.۰۰۰
پژو ۴۰۵
GLX
۲۶.۰۰۰.۰۰۰
تندر ۹۰
۳۱.۰۰۰.۰۰۰
وانت بار
دوگانه سوز
۱۱.۴۰۰.۰۰۰