مجله ماشین- صادرات خودروی سواری ایران در سال 1391 با رشد 126.97 درصدی بالغ بر 55 هزار و 231 دستگاه شد. براساس تازهترین آمار گمرک ایران در سال 1391 ارزش صادرات خودروهای سواری ایران با افزایش 151.70 درصدی به 325 میلیون دلار رسید. همچنین وزن خودروهای سواری صادراتی با 131.58 درصدی به 53 هزار تن رسید.
خودروی سواری از نظر ارزشی سهمی 0.4 درصدی در کل صادرات کشور در سال گذشته داشته است. این سهم در سال 1391 معادل یک درصد بود. این نشان میدهد که سهم صنعت خودروسازی از صادرات غیرنفتی در سال گذشته با کاهش شدیدی مواجه شده است.
میانگین قیمت هر خودروی سواری صادراتی در سال 1391 معادل 5893 دلار بود که نسبت به سال 1391 افزایش 10.9 درصدی را نشان میدهد. عراق اصلیترین مقصد صادرات خودرو در سال گذشته بود. به طوری در سال 1391 سهم عراق از صادرات خودروی ایران از نظر تعداد و ارزش به ترتیب به 98.51 و 98.1 درصد رسید.تعداد بسیار اندکی خودرو نیز در سال قبل به آذربایجان، اوکراین و سایر کشورها صادر شد.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ