براساس جلسه مشترک نمایندگان مجلس با مدیران ایران خودرو و سایپا از هفته آینده قیمت خودرو کاهش می یابد.

به نقل از باشگاه خبرنگاران حسین فتاحی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص جلوگیری از افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان گفت : هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جلسه ای با حضور مدیران ایران خودرو و سایپا در رابطه با افزایش بی رویه خودرو تشکیل دادند که طی توافقات به عمل آمده در اینده ای نزدیک شاهد کاهش قیمت خودرو در کشور خواهیم بود.
وی تصریح کرد : کاهش تولید خودرو و تغییر نرخ ارز از عوامل افزایش قیمت خودرو است که دولت با اعمال راهکارهایی باید از افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان جلوگیری کند.
وی در خصوص تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز تولید کنندگان گفت :به نظر می رسد راه حل مشکل خودروسازان با تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز توسط مسؤلان برطرف شود.