به منظور تعامل بهینه و بیشتر با قطعه سازان و استفاده از تکنولوژی روز، اولین سمینار آموزشی «سیستم ارسال محموله برای قطعه سازان» با حضور قطعه سازان، معاونین و مدیران و کارشناسان مگاموتور با هدف آموزش ارسال محموله بصورت اتوماتیک در مرکز همایش های بین المللی صنعت نفت برگزار شد. به گزارش پارس تیونینگ ، مهندس حسین آقا علی نژاد مدیر فن آوری اطلاعات مگاموتور در ابتدای این همایش به توضیح طرح VMI)Vendor Managed Inventory) پرداخت و گفت: این سیستم راهی است به منظور افزایش توان فروشنده در پاسخگویی به تقاضای واقعی، در واقع در این سیستم، فروشنده تصمیمگیرنده اصلی در سفارشگذاری و کنترل موجودی است و فروشنده با توجه به سطوح حداقل و حداکثر تعیین شده موجودی خود نزد مگاموتور، در مورد جایگزینی اقلام مصرف شده، تصمیمگیری می کند.
مدیرفن آوری اطلاعات و تکنولوژی مگاموتور در ادامه با بیان اینکه این روش سطح مشارکت بالائی را در زنجیره تامین با بکارگیری فناوری اطلاعات می طلبد گفت: این طرح بعد از تحقیق و بررسی و جلسات کارشناسی از سوی مگاموتور انتخاب شده که از مزایای آن می توان به بهینه کردن سطوح موجودی در زنجیره تامین از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات موجودی انبارها، ارسال محموله ها با توجه به نرخ واقعی تولید، تسهیل برنامه ریزی تولید و ارسال برای سازنده، کاهش هزینهها (سفارشدهی، حمل ونقل، بوروکراسی ...) و زمان انتظار، افزایش رضایتمندی مشتری، تعیین میزان اقتصادی ارسال (تعداد دفعات)، مستحکمتر نمودن روابط متقابل (مگاموتورو سازنده) اشاره نمود.
به گزارش روابط عمومی مگاموتور، در پایان این همایش آموزشی کارشناسان فنآوری اطلاعات مگاموتور به آموزش و نحوه اجرای این برنامه برای مدعوین پرداخته و به پرسش های آنها در این خصوص پاسخ دادند.