آخرین خبر از پرونده خودروهای لوکس

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه واردات خودروهای لوکس بدون پرداخت مابهالتفاوت ارز آزاد با مبادلهای خلاف قانون است٬گفت: نتیجه بررسی واردات خودرو های لوکس در کمیسیون اصل ۹۰ به پایان رسیده و مستندات آن در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار گرفته تا در صحن علنی قرائت شودو اسامی متخلفان نیز به مراجع قضاییه ارسال شده است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، مصطفی افضلی فرد درباره ادامه روند بررسی پرونده واردات خودروهای لوکس در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، گفت: بررسی پرونده واردات خودروهای لوکس در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به پایان رسیده و مستندات موجود در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار گرفته تا در صحن علنی قرائت شود.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات خوردوهای لوکس بر خلاف مصوبه مجلس بود، تصریح کرد: مجلس در حضور دست اندرکارانی از بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت از مصرف کنندگان ، شورای رقابت و وزارت صنعت و معدن و تجارت مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه قبل از پرداخت مابه التفاوت ارز آزاد با ارز مبادله ای نباید خودروهای لوکس ترخیص شود که این امر صورت نگرفت.
به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه ترخیص خودروهای لوکس خلاف قانون بود، گفت: علی رغم تقدیم گزارش تهیه شده در کمیسیون اصل نود درباره ترخیص خودروهای لوکس به هیات رئیسه مجلس٬ نسخه ای از آن را نیز در اختیار قوه قضائیه قرار می دهیم تا خاطیان این قضیه به این قوه مراجعه کنند و در مورد تخلفات صورت داده پاسخگو باشند.