آخرین مهلت نصب ایربگ مشخص شد

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیاناینکه مصوبه وزارت صنعت برای تمدید نصب دو ایربگ غیر قانونی است ،گفت: در حال حاضرمصوبه قبلی شورای عالی استاندارد برای نصب دو ایربگ اجرا میشود که بر اساس آن خودروسازان تا پایان شهریور باید نسبت به نصب دو ایربگ در ۲۰ درصد محصولات باقی مانده خود اقدام کنند.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از «پرشین خودرو»، نظام الدین برزگری درباره آخرین وضعیت مصوبه وزارت صنعت مبنی بر تمدید مهلت به خودروسازان برای نصب دو ایربگ تصریح کرد: به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد اعلام می کنم پیشنهادات باید از طریق دبیرخانه این شورا به شورای عالی استاندارد ارسال شود که این پیشنهاد وزارت صنعت برای تمدید مهلت به خودروسازان برای نصب دو ایربگ از طریق دبیرخانه ارسال نشده و اگر شورا در این خصوص تشکیل جلسه داده باشد قانونی نیست.
رییس سازمان استاندارد ایران با بیان این که اجرای این مصوبه از نظر ما جای اشکال دارد، افزود: سازمان استاندارد مصوبه قبلی شورای عالی استاندارد که روال قانونی خود را طی کرده بود را قانونی می داند و به همان مصوبه پایبند است.
وی ادامه داد: وزارت صنعت نمی تواند مهلت نصب دو ایربگ را تمدید کند بلکه ما باید به پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کنیم که این مهلت تمدید می شود یا خیر که پلیس راهور نیز نسبت به شماره گذاری خودروها اقدام کند.
شهریور آخرین مهلت به خودروسازان برای نصب دو ایربگ
برزگری افزود: در حال حاضر مصوبه قبلی شورای عالی استاندارد برای نصب دو ایربگ اجرا می شود که بر اساس آن قرار بود از ابتدای تیرماه ۸۰ درصد محصولات خودروسازان دو ایربگ داشته باشند و ۲۰درصد باقی مانده تا اواخر شهریور برای نصب دو ایربگ مهلت دارند.
وی با بیان اینکه با پلیس راهنمایی و رانندگی توافق کردیم تا این موضوع را تحت کنترل داشته باشد، تاکید کرد: در حال حاضر ۲۰ درصد محصولات تولیدی هر خودروساز می تواند دو ایربگ نداشته باشد که تا پایان شهریور شماره گذاری می شوند و باید تا این زمان نسبت به نصب دو ایربگ اقدام کنند که این آمار رو پلیس کنترل می کند.
برزگری در بخش دیگری از اظهاراتش درباره استاندار یورو ۴ برای خودروها گفت: تبیین استانداردهای سوخت با هکاری سازمان استاندارد توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت تهیه می شود که حدود دوسال پیش این استاندارد به یورو ۴ تبدیل شده است.
به گزارش خانه ملت، رئیس سازمان استاندارد ادامه داد: در رابطه با اجرای استانداردهای آلایندگی که یورو۴ نیز یکی از آن استانداردها است مسئولیت با سازمان حفاظت از محیط زیست است و ما فقط مرجع ثبت استانداردهای ملی هستیم.
وی با اشاره به استاندارهای خودرو گفت: خودرو ۵۵ استاندارد دارد که ۵۱ استاندارد در رابطه با استانداردهای ایمنی-عملکردی خواهد بود که مسئولیت آن بر عهده سازمان استاندارد است اما ۴ استاندارد باقی مانده در خصوص آلایندگی است که اجرای آن برعهده سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت است.
ورود سازمان استاندارد به واردات خودروهای چینی
برزگری در بخش دیگری از اظهاراتش درباره ورود سازمان استاندارد به موضوع استاندارد خودروهای چینی که مذاکره برای واردات این خودروها به کشور آغاز شده است، گفت: همه این خودروها از نظر آلایندگی از سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و به لحاظ استانداردهای ۵۱ گانه ایمنی-عملکرد از سازمان ملی استاندارد گواهی لازم را باید اخذ کنند که ما استاندارد این خودروها را تحت کنترل داریم.
رئیس سازمان استاندارد در پایان با بیان اینکه در صورت واردات خودروهای چینی، نوع این خودرو باید توسط سازمان استاندارد تایید شود؛ با توجه به این که چندین نوع خودروی چینی در کشور مونتاژ می شود، خاطرنشان کرد: به خودروهایی که حتی یکی از استانداردهای ۵۱ گانه را نداشته باشند اجازه ورود به کشور داده نمی شود.