معاون حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه لایحه نرخ آرم طرح ترافیک سال 92 به شورای شهر ارایه میشود، گفت: احتمال افزایش 10 تا 12 درصدی نرخ مجوزهای طرح ترافیک سال آینده وجود دارد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به نقل از فارس، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد : شهرداری تهران هیچ اقدامی را بدون مصوبه شورای شهر تهران انجام نمی دهد و در خصوص نرخ آرم طرح ترافیک سال 92 نیز با شورای شهر مشورت می کنیم تا در مورد نرخ های جدید تصمیم گیری شود.
وی ادامه داد: هرچند در قیمت تمامی خدمات و کالاهای کشور افزایش چشم گیری داشته ایم اما در خصوص نرخ آرم طرح ترافیک تلاش خواهیم کرد که نرخ های مصوب متعادل باشد و در این میان افزایش حدود 10 تا 12 درصدی منطقی به نظر می رسد.
معاون شهردار تهران همچنین در خصوص کاهش مجوزهای سالیانه و افزایش مجوزهای روزانه و هفتگی در سال 92 گفت: ما تعداد کل مجوزهای طرح ترافیک را به هیچ عنوان افزایش نمی دهیم و می خواهیم تعداد کل ثابت بماند چون به وضعیت با ثبات رسیده ایم ولی اما در خصوص کاهش مجوزهای سالانه و افزایش مجوزهای روزانه و هفتگی احساس نیاز می شد که تصویب شورای عالی ترافیک این موضوع در سال92 محقق خواهد شد.
وی افزود: در گذشته بسیاری از افراد که تنها برای روزهای خاصی از سال نیاز به آرم طرح ترافیک داشتند مجبور بودند مجوز سالیانه دریافت کنند و ضمن پرداخت هزینه بیشتر این فرصت از بقیه افراد جامعه که نیازمند ورود به محدوده طرح ترافیک در موارد و روزهای خاص بودند گرفته می شد اما با در نظر گرفتن بخشی از مجوزهای طرح ترافیک به عنوان مجوزهای روزانه و هفتگی این مشکلات مرتفع شده است.
تشکری گفت: اوایل استقبال زیادی از مجوزهای روزانه و هفتگی نداشتیم و از فروش روزی چند ده تا چند صد مجوز کار را شروع کردیم و لی در مهرماه به طور میانگین به استفاده 7700 مجوز روزانه رسیدیم و مردم خوب به کاربرد این نوع مجوزها پی بردند.
وی ادامه داد: براساس جلساتی که با شورای عالی ترافیک داشتیم ، مصوب شد که در سال 92 در مجموع 5 هزار آرم سالانه کم و به همین تعداد به مجوزهای روزانه و هفتگی ورود به محدوده طرح ترافیک اضافه شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک تصریح کرد:براین اساس در سال 92 تعداد مجوزهای روزانه و هفتگی طرح ترافیک به 15 هزار مجوز خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه سهمیه بگیران مجوز طرح ترافیک گروه های مختلفی مانند دستگاه های دولتی، ارگان ها و سازمان ها، مجامع تخصصی و صنفی و گروه های اجتماعی خاص مانند پزشکان ، بیماران خاص و جانبازان و... هستند گفت: بخشی از گروه ها به خاطر شرایط جسمی برای ترددهای خود نیاز به آرم طرح ترافیک دارند مانند بیماران خاص و جانبازان و معلولان که از سهمیه طرح ترافیک این افراد در سال 92 چیزی کسر نخواهد شد اما برای افزایش 5 هزار مجوز روزانه و هفتگی به همین میزان از سهمیه سایر سهمیه بگیران کسر خواهد شد.