معاون وزیر راه خبر داد
آغاز ثبتنام برای نوسازی ناوگان عمومی برونشهری

رئیس سازمان راهداری از ارائه تسهیلات 100 میلیون تومانی نوسازی کامیون و اتوبوس با نرخ سود 15 درصد و بازپرداخت 7 ساله و ثبت نام در استانها خبر داد و گفت: این تسهیلات از محل وجوه اداره شده سازمان پرداخت میشود.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، شهریار افندیزاده در خصوص نوسازی انواع ناوگان عمومی جادهای برونشهری اعم از کامیون، اتوبوس و سواری کرایه اظهار داشت: نوسازی ناوگان به خصوص در حمل و نقل جادهای از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تلاش بسزایی داشته است تا بتوان در این زمینه با ایجاد تسهیلات مناسب نسبت به نوسازی ناوگان اقدام کرد.
پرداخت 100 میلیون تومان تسهیلات نوسازی کامیونها با نرخ سود 15 درصد
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در بحث نوسازی ناوگان کامیونی و تریلیها سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای طی تفاهمنامهای با بانک مسکن مبلغ 100 میلیون تومان تسهیلات نوسازی ناوگان پرداخت میکند.
افندیزاده تصریح کرد: علاقهمندان میتوانند با مراجعه به ادارات کل حمل و نقل و پایانههای هر استان برای دریافت تسهیلات و نوسازی ناوگان ثبت نام کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات هفت ساله با نرخ سود 15 درصد است که با توجه به مدت بازپرداخت طولانی آن امکان مناسبی را برای نوسازی ناوگان در بخش حمل و نقل کالا فراهم کرده است.
به گزارش فارس، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تصریح کرد: برای نوسازی ناوگان کامیونی تفاهمنامهای هم با خودروسازها منعقد کردهایم که شامل شرکتهای سایپا، ایرانخودرو، ارسخودرو، باران خودرو پرشیا است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: علاقهمندان میتوانند با انتخاب نوع وسیله نقلیه از کارخانههای مذکور، برای نوسازی ناوگان خود اقدام کنند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ادامه داد: البته سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای آمادگی دارد با سایر کارخانههای خودروساز دیگر نیز تفاهمنامه امضاء کند و آنها را در لیست خود داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: البته مبلغی نیز توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به عنوان ارزش اسقاطی خودرو در اختیار متقاضیان قرار میگیرد که این رقم متناسب با نوع وسیله نقلیه است.
پرداخت 100 میلیون تومان تسهیلات 7 ساله نوسازی اتوبوسها
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تصریح کرد: برای نوسازی اتوبوسهای برونشهری نیز مبلغ 100 میلیون تومان تسهیلات از طریق بانک مسکن با شرایط بازپرداخت هفت ساله و نرخ سود 15 درصد پرداخت میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: طی قرارداد سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، شرکت عقابافشان و سایر شرکت های خودروساز بسته به انتخاب متقاضی، آماده هستند تا اتوبوس برای نوسازی ناوگان اختصاص دهند.
وی اظهار داشت: تمامی ادارات کل حمل و نقل و پایانههای استانها آماده هستند تا با کمک انجمنها و تشکلهای صنفی نسبت به ثبتنام متقاضیان اقدام کنند.
پرداخت تسهیلات 40 میلیون تومانی نوسازی ناوگان مینیبوسی
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: همچنین مبلغ 40 میلیون تومان برای نوسازی ناوگان مینیبوسی از طریق بانک مهر اقتصاد ایران با نرخ سود چهار درصد و مدت زمان بازپرداخت چهار ساله پرداخت میشود.
وی تصریح کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برای دریافت مینیبوس، با برخی خودروسازها قرارداد منعقد کرده و با برخی دیگر از آنها در حال انعقاد قرارداد است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با تأکید بر اینکه متقاضیان میتوانند از این شرایط به بهترین نحو استفاده کنند، گفت: البته در این میان مبلغی توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به عنوان ارزش اسقاطی خودروها در اختیار متقاضیان قرار میگیرد که این رقم متناسب با نوع وسیله نقلیه است.
پرداخت 10 میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود چهار درصد برای نوسازی سواریها
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین برای نوسازی سواریهای کرایه برونشهری مبلغ 10 میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت چهار ساله در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: متقاضیان نوسازی ناوگان سواری کرایه نیز میتوانند با مراجعه به ادارات کل حمل و نقل و پایانههای استان، نسبت به ثبت نام برای دریافت تسهیلات و خرید سواریها اقدام کنند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ادامه داد: بابت نوسازی ناوگان سواری کرایه و دریافت خودروهای اسقاطی، مبلغی نیز توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به عنوان ارزش اسقاطی خودروها دراختیار متقاضیان قرار میگیرد.
بکارگیری سهلترین روش ارائه تسهیلات برای نوسازی ناوگان
افندیزاده تصریح کرد: سعی کردهایم بتوانیم نسبت به نوسازی ناوگان و ارائه تسهیلات به متقاضیان نوسازی، خدمات مناسبی ارائه شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تأکید کرد: تمامی ادارات کل حمل و نقل و پایانههای استانها آماده ثبتنام متقاضیان هستند و متقاضیان تنها در مرحله آخر برای دریافت تسهیلات به تهران مراجعه میکنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: همچنین تلاش شده است تسهیلترین نحوه پرداخت تسهیلات بانکی برای متقاضیان در نظر گرفته شود، مثلاً برای دریافت ضامن حداکثر دو نفر و اغلب یک ضامن در نظر گرفته شده است و این سادهترین شرایطی بود که تسهیلات از طریق بانکها قابل پرداخت است.
فعلاً ثبتنام نوسازی ناوگان انجام میشود/ متقاضیان بشتابند
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان اینکه فعلاً ثبتنام انجام میشود، اضافه کرد: متناسب با سقف وجوه اداره شده سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، این تسهیلات پرداخت میشود و تا سقف وجوه اداره شده سازمان تکمیل شود.