ثبت نام و شمارهگذاری خودروهای تاریخی به منظور شناسایی و تفکیک خودروهای ارزشمند از اتومبیلهای فرسوده و حفظ این بخش از آثار فرهنگی کشورمان، از سوی دبیرخانه شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی (کلاسیک) مستقر در کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ج.ا.ا


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از میهن صنعت، دبیرخانه شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی، از تمامی دارندگان خودروهای کلاسیک سواری و وانت، اعم از پلاک قدیمی و یا ملی "حسب مورد"، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شهرداری ها و کلیه نهادها که سال ساخت آنها به 1988 و قبل از آن باز می گردد، دعوت کرد تا با مراجعه به وب سایت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به نشانی

WWW.TAC.ORG.IR
و تکمیل فرم های ثبت نام، درخواست خود را برای دریافت پلاک تاریخی ارائه کنند.
بر اساس این خبر، با اتمام ثبت نام، دارندگان و مالکان خودروها رسید و کد رهگیری دریافت خواهند کرد و پس از بررسی های اولیه توسط اعضای کارگروه، زمان کارشناسی نهایی به مالک یا دارنده خودرو اطلاع داده می شود. سپس خودرو به مکان دبیرخانه منتقل و در صورت دریافت نظریه مثبت کارشناسی، برای نصب پلاک به راهور و به منظور دریافت شناسنامه تاریخی به سازمان میراث فرهنگی معرفی خواهد شد.
لازم به ذکر است که در آیین نامه مصوب دولت، خودرو های تاریخی اینگونه معرفی شده اند: خودروهای تاریخی به خودروهایی اطلاق می شود که ضمن حفظ اصالت (کالبدی) از سلامت فنی کامل برخوردار باشد.
همچنین انواع خودروهای تاریخی نیز به این شرح تعریف شده اند: الف- خودروهای نفیس: خودروهایی که بیش از50 سال از عمر آنها گذشته باشد، ب– خودروهای قدیمی: خودروهایی که بیش از 25 سال از تولید آنها گذشته باشد و از لحاظ طراحی و مهندسی ساخت و یا کاربردی بی نظیر باشند، ج– خودروهای ویژه: خودروهایی که دارای بعد فرهنگی باشند.