مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
از فردا صورت می گیرد
آغاز جلسات تحقیق و تفحص از خودروسازان


یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با نادرست دانستن برخی اخبار در بررسی گزارش هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان در هفته آینده، گفت: در هفته جاری فقط کمیتههای تخصصی هیأت تحقیق و تفحص جلساتی را برگزار میکنند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، علی علیلو درباره گزارش هیئت تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کشور که قرار است یکشنبه هفته جاری در مجلس شورای اسلامی بررسی شود، اظهار داشت: هنوز کمیتههای تخصصی این هیئت برای بررسی وضعیت صنعت خودروسازی کشور تشکیل نشده است که در راستای آن گزارشی در مجلس عنوان شود.
وی ضمن تأکید براینکه اخیراً بودجه تحقیق و تفحص از خودروسازان به این هیأت ارائه شده است، افزود: در هفته جاری فقط کمیتههای تخصصی هیأت تحقیق و تفحص جلساتی را برگزار میکنند تا در نهایت با بررسی وضعیت صنعت خودرو گزارش خود را به هیأت مربوطه ارجاع و پس از تصویب اعضاء به مجلس ارائه شود.
به اعتقاد این عضو کمیسیون صنایع، تحقیق و تفحص از خودروسازان در قالب سه کارگروه فنی و استاندارد، کارگروه مالی و سرمایه گذاری و کارگروه مدیریت و ساختاری انجام خواهد گرفت.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه 6 اسفند 1391 تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کشور را مورد تصویب قرار دادند اما هم اکنون حدود هفت ماه از آن تاریخ می گذرد و به دلیل تأخیر در اختصاص بودجه جلسات این کمیته هنوز به صورت رسمی آغاز نشده است. البته براساس گفته اعضای کمیسیون صنایع این هفته کمیته های تخصصی این هیأت برگزار خواهد شد.