دبیر انجمن خودروسازان ایران از آغاز شمارهگذاری خودروهایی که پیش از این شمارهگذاری آنها به دلیل عدم ارتقاء به استاندارد آلایندگی یورو 4 متوقف شده بود، خبر داد.


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، احمد نعمتبخش اظهار کرد: از روز گذشته شمارهگذاری خودروهای سواری و سبک با استاندارد آلایندگی یورو 2 و یورو 3 از سر گرفته شد.
وی با بیان اینکه براساس مصوبه هیات دولت سازمان حفاظت محیط زیست نامه شمارهگذاری را به پلیس راهنمایی و رانندگی ابلاغ کرده است، خاطرنشان کرد: براساس ابلاغ صورت گرفته پلیس راهنمایی و رانندگی نیز شمارهگذاری خودروها را آغاز کرده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: البته مصوبه هیات دولت پیش از این ابلاغ شده بود و شمارهگذاری خودروها زودتر از این باید آغاز میشد که متاسفانه با تاخیر انجام شد.
وی افزود: طبق مصوبه قبلی استاندارد آلایندگی خودروها باید از ابتدای سال 92 به یورو 4 ارتقاء مییافت اما به دلیل عدم توزیع سوخت سراسری یورو 4، هیات دولت اجرای این استاندارد را یک سال به تعویق انداخت.
نعمتبخش تصریح کرد: ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها به یورو 4 پیش از توزیع سراسری سوخت مربوطه، امکانپذیر نبوده و تنها موجب افزایش هزینههای تولید و قیمت فروش، آسیب دیدن خودرو و ضرر و زیان مصرفکنندگان خواهد شد.