به گزارش پارس تیونینگ, آفا موتور نماینده رسمی آلفا رومئو ایتالیا از شرایط فروش استثنایی محصولات آلفا رومئو خبر داد

شرایط فروش به شرح زیر است:

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ