معاون بهره برداری ستاد معاینه فنی شهر تهران خبر داد: سالانه آلودگی هوا 5000 قربانی می گیرد که سهم خودروهای فرسوده و منابع متحرک از آلودگی هوا 80 درصد است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از باشگاه خبرنگاران، مقدم افزود: در این میان نقش معاینه فنی در کاهش آلودگی هوا و تصادفات 23درصد بوده است

وی ادامه داد :ظرفیت کلی مراکز معاینه فنی شهر تهران روزانه بیش از 5000 خودرو است و در حال حاضر بازدید روزانه مراکز ما تنها 1500 خودرو است یعنی 25 درصد ظرفیت اصلی آن است که برای ارتقای بهتر این آمار، نیازمند فرهنگ سازی و توجه بیشتر مسئولان به نقش معاینه فنی در امر کاهش آلودگی هوا و تصادفات است.
معاون بهر برداری تاکید کرد : بی تردید در سراسر دنیا معاینه فنی به عنوان یک عامل مهم و باز دارنده در کاهش آلودگی هوا و تصادفات شناخته میشود چراکه به طور جدی و مستقیم با جان و سلامت شهروندان مرتبط است.
مقدم خاطرنشان کرد : امیدواریم شهروندان با توجه به فرارسیدن ایام سفرهای تابستانی، با مراجعه به مراکز معاینه فنی علاوه بر آگاهی از وضعیت سلامتی خودروی خود و کاهش آلودگی هوا ،سفری ایمن همراه با گذراندن لحظات خوش در کنار خانواده را تجربه کنند.
درصورت افزایش مراجعات ساعات کاری به سه شیفت خواهد رسید و دو مرکز بیهقی و الغدیر همچنان در روز های جمعه آماده ارائه خدمات به شهروندان است.
گفتنی است یادمان نرود که ما در قبال نسل های آینده مسئولیم وبا ید زمینی پاک و زیبا را برای آنان به میراث بگذاریم نه.