معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت راه آمادگی واگذاری تمام وظایف تصدی گری را به بخش خصوصی دارد، گفت: بخش خصوصی می تواند حضور فعالی را در بخش ریلی و ساخت آزادراه ها داشته باشد.به گزارش پارس تیونینگ به نقل از مهر، احمد مجیدی در حاشیه افتتاح نمایشگاه بزرگراه و شهرسازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر 300 شرکت دولتی و خصوصی در این نمایشگاه شرکت کردند که هدفشان این است که عملکرد این بخش را ارایه دهند.وی با بیان اینکه ارایه پتانسیل های بخش خصوصی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در نمایشگاه وجود دارد گفت: امیدواریم نیازهای بخش خصوصی با استفاده از فرصت های این نمایشگاه رفع و قوانین و مقررات جذب بخش خصوصی در پروژه ها برطرف شود.وی با بیان اینکه هدف نمایشگاه برقراری ارتباط با بیان مشکلات و موانع و بررسی راهکارها است گفت: هر سال با برگزاری نمایشگاه کیفیت نسبت به سال قبل افزایش یافته است و تجربیات هر سال برای سال آینده به کار می رود.معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: عمده ترین ظرفیت ها برای حضور بخش خصوصی در بخش ریلی و آزادراهی در این نمایشگاه عرضه شده است بنابراین فرصت مناسبی را در اختیار آنان قرار می دهد.مجیدی تصریح کرد: در هر یک از غرفه های این نمایشگاه اعم از دولتی و خصوصی فرصت های سرمایه گذاری و ظرفیت های ارایه شده نشانگر حضور بخش خصوصی در حمل و نقل و شهرسازی است.مجیدی با اشاره به اینکه در حال حاضر 99 درصد از حمل و نقل جاده ای در اختیار بخش خصوصی است، اظهار داشت: در حال حاضر نگهداری راه ها در اختیار بخش حاکمیت است و مابقی حمل و نقل جاده ای در اختیار بخش خصوصی است.وی تصریح کرد: در حال حاضر بخش ریلی در مالکیت دولت است و بهره برداری از بخش مسافری و باری در اختیار بخش خصوصی قرار دارند.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از 16 ایرلاین تنها یک ایرلاین دولتی است گفت: این شرکت هواپیمایی هم قرار است به بخش خصوصی واگذار شود بنابراین در حمل و نقل هوایی هم بخش خصوصی حضور فعال دارد.وی با اشاره به حمل و نقل دریایی گفت: در حمل و نقل دریایی مدیریت بنادر با دولت است و ما آمادگی واگذاری تمام فعالیت های تصدی گری را در این بخش به بخش خصوصی داریم.