بعد از یک کش و قوس حسابی در خصوص قیمت خودروها علی الخصوص متولی قیمت گذاری در کشور در حوزه خودرو ، مصوبه ای با پیشنهاد ستاد مدیریت مصرف سوخت کشور مطرح شده است که بازار راکد خودروی وارداتی را با شوک افزایش قیمت مواجه خواهد کرد.به گزارش پارس تیونینگ به نقل از عصرخودرو بعد از یک کش و قوس حسابی در خصوص قیمت خودروها علی الخصوص متولی قیمت گذاری در کشور در حوزه خودرو ، مصوبه ای با پیشنهاد ستاد مدیریت مصرف سوخت کشور مطرح شده است که بازار راکد خودرو وارداتی را با شوک افزایش قیمت مواجه خواهد کرد. بنا به پیشنهاد این ستاد، برای تعجیل و رونق گرفتن اسقاط خودروهای فرسوده و کاهش آلودگی هوا در کشور هزینه کمک بلاعوض دولتی برای خودروهای فرسوده با افزایش ده میلیون ریالی به ازای هر برگه اسقاط به بیست و پنج میلیون ریال خواهد رسید. طبق قوانین گذشته، این افزایش از محل عوارض شماره گذاری خودروهای نو وارداتی تامین می شود. در همین راستا برای تامین این بودجه، هیئت وزیران مصوب نمود جدول برگهای اسقاط خودروهای وارداتی به شکل جدول ذیل تغییر کرد.
نوع خودرو میزان مصرف قانون قدیم قانون جدید افزایش قیمت
تعداد برگه های اسقاط هزینه برگه های اسقاط تعداد برگه های اسقاط هزینه برگه های اسقاط
وارداتی تا 6 لیتر 1 15 میلیون ریال 1 25 میلیون ریال 10 میلیون ریال
از 6 تا 10 لیتر 2 30 میلیون ریال 4 100 میلیون ریال 70 میلیون ریال
بیشتر از 10 لیتر 3 45 میلیون ریال 6 150 میلیون ریال 105 میلیون ریال
داخلی بیشتر از 10 لیتر 1 15 میلیون ریال 1 25 میلیون ریال 10 میلیون ریال

با توجه به اینکه عمده خودروهای وارداتی جز تعداد معدودی در محدوده بین شش تا ده لیتر قرار می گیرد با یک محاسبه ساده با افزایش قیمت حداقل هفتاد میلیونی دور از انتظار نخواهد بود. در کنار این موضوع، موضوع تنظیم تعرفه ها و همچنین یکسان سازی نرخ ارز و در نتیجه تعدیل به بالای نرخ ارز پایه محاسباتی گمرک نشاندهنده این است که نرخ خودروهای وارداتی در پایین ترین روزهای خود به سر میبرد و در آینده نزدیک باید منتظر جهش قیمت خودروهای وارداتی باشیم. هر جند بازار خودرو خصوصا خودرو وارداتی روزهای بسیار سردی را تجربه می کند و با یکی از سنگین ترین رکودهای سالهای اخیر دست به گریبان است، افزایش هزینه های دولتی منجر به افزایش محسوس در قیمت خودرو خواهد شد. با توجه به نرخ فروش خودروها این افزایش تا حدودا 10% قیمت خودرو را بالا خواهد برد.