شرکت بازرگانی سایپایدک (سهامی خاص)در نظر دارد مدیریت حمل و نقل کالا خود را در سطح کشور به مدت یکسال از طریق برگز اری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از سایپانیوز، شرکت بازرگانی سایپایدک (سهامی خاص)در نظر دارد مدیریت حمل و نقل کالا خود را در سطح کشور به مدت یکسال از طریق برگز اری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکت های داوطلب که دارای تجارب و مجوزهای قانونی در این زمینه می باشند ،دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ درج آگهی با در دست داشتن معرفینامه و کارت شناسایی در ساعات اداری (به جز پنج شنبه ها و ایام تعطیل)به دفتر مرکزی شرکت واقع در : کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج ،نبش خیابان داروپخش ،اداره تدارکات داخلی و یا سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.saipayadak.org مراجعه نمایند. روابط عمومی سایپا یدک