اجرای استاندارد ملی خودرو از مهر 92

مصوبه اجرای استاندارد ملی خودرو از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۲ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، ایران هیات وزیران تصویبنامه در خصوص اجرای استاندارد ملی خودرو از ابتدای مهر ماه 1392 از سوی معاون اول رئیس جمهور به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد.

شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 26 خرداد 1392 بنا به پیشنهاد شماره 91427 مورخ 17بهمن1391 سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب1371ـ تصویب نمود:

اجرای استاندارد ملی خودرو ـ الزامات نصب کپسول آتشنشانی با شماره ملی (9190) برای خودروهای تولیدی از ابتدای مهر ماه 1392 اجباری میشود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی