در پی واکنش استاندار تهران به افزایش غیرقانونی کرایه تاکسیها، فرماندار تهران از برگزاری جسله مشترک با اعضای شورای شهر در این زمینه خبر داد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، عیسی فرهادی با بیان اینکه جلسه مشترک فرماندار با شورای شهر تهران هنوز تشکیل نشده است، گفت: این جلسه فردا یا هفته آینده تشکیل و طی آن تصمیم نهایی درباره تعیین نرخ کرایههای تاکسیها گرفته میشود.
وی با اشاره به افزایش 30 درصدی نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی، گفت: ما افزایش فعلی قیمتها را کارشناسی نمیدانیم و باید این نرخها بررسی کارشناسی شود.
وی تاکید کرد: در جلسه مشترک با شورای شهر، موضوع تخلف رانندگان و افزایش 30 درصدی کرایههای حمل و نقل مورد بررسی قرار میگیرد و قطعا جلوی افزایش غیرمعقول کرایهها را خواهیم گرفت.
فرهادی افزود: حتما نتیجه جلسه مثبت خواهد بود زیرا معتقدیم هر آنچه که قانون و منطق است باید اجرا شود.
به گزارش ایسنا، در عین حال تمدن با بیان اینکه مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر افزایش قیمت تاکسیها در این شهر غیرقانونی بوده و این اعضا باید در مراجع قانونی پاسخگو باشند، روز سهشنبه در سخنانی اظهار کرد: فرمانداری تهران درحال رسیدگی به این موضوع است لذا خود مردم شهر تهران نیز میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.