طرحی در هیات دولت در دست بررسی است که در صورت تصویب آن مهلت جدیدی به خودروسازان برای ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها به یورو 4 داده خواهد شد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، هیات دولت اوایل سال جاری در مصوبهای مهلت ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی به یورو 4 را تا ابتدای تیر ماه تمدید کرد.
در مصوبه دولت قید شده بود که خودروسازان از ابتدای تیر ماه باید تمام محصولات خود را با استاندارد آلایندگی یورو 4 تولید کنند با این حال تاکنون تنها حدود 30 درصد خودروهای داخلی به این استاندارد ارتقاء یافتهاند. خودروسازان دلیل عدم اجرای مصوبه دولت در این زمینه را عدم توزیع سوخت یورو 4 در کنار مشکلات تامین ارز و تحریمهای بینالمللی عنوان کردهاند.
در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، هماکنون طرحی در هیات دولت در دست بررسی است که در صورت تصویب آن مهلت جدیدی به خودروسازان برای ارتقای استاندارد آلایندگی محصولاتشان به یورو 4 داده خواهد شد.
مهلت قبلی خودروسازان برای ارتقاء استاندارد آلایندگی خودروهای تولیدی به یورو 4 در حالی امروز به پایان رسید که حدود یک ماه پیش قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرده بود که از ابتدای تیر ماه استاندارد آلایندگی تمام خودروها باید به یورو 4 ارتقاء یافته و شمارهگذاری خودروهای یورو 2 نیز متوقف خواهد شد.