نماینده شرکت فیدل در ایران نحوه بازگشت مجدد پژو- سیتروئن به ایران را اعلام کرد.


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از مهر، مجید جاودانی تبریزی نماینده شرکت فیدل در ایران گفت: در خصوص بازگشت مجدد پژو-سیتروئن به ایران اعلام آمادگی رسمی فیدال توسط خانم ایزابل وگن، عضو کمیته داوری اتاق بازرگانی بین الملل و مدیر اداره داوری فیدال، و پس از مذاکره با مدیران ارشد شرکت مذکور در تاریخ 12 اردیبهشت 92 تقدیم ریاست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی شد.
وی افزود: این مکاتبه رسمی که به تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس و وزارت امور خارجه رسیده است، تصریح می کند با توجه به اینکه شرکت پژو- سیتروئن موکل فیدال است، فیدال می تواند امکان از سرگیری مشارکت با آن شرکت یا خاتمه مشارکت بدون تحمیل زیان بین الملل به کشور را فراهم آورد.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ