پلیس راهنمایی و رانندگی شماره گذاری خودروهای وارداتی که تا ابتدای فروردین ماه سال جاری وارد کشور شده اند را آغاز کرد.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، شمارهگذاری خودروهای وارداتی با پلاک 93 فعلا مختص خودروهایی است که تا ابتدای فروردین ماه امسال وارد گمرک شدهاند.البته بخشی از خودروهای وارداتی که تا ابتدای فروردین ماه امسال از گمرک ترخیص شده بودند در سال گذشته شماره شدند و تعدادی از آنها که در انبارها باقی مانده بودند نیز در حال شماره گذاری با پلاک سال 93 هستند.

فعالان بازار خودرو پیشبینی میکنند که ورود این خودروها به بازار تاثیر مثبتی بر تعدیل قیمت این محصولات خواهد داشت ضمن آنکه قیمت خودروهای وارداتی موجود در بازار با پلاک 92 نیز تحت تاثیر ورود این خودروها کاهش خواهد یافت.با وجود آغاز شماره گذاری خودروهای وارداتی که تا ابتدای فروردین ماه امسال وارد گمرک شدهاند هنوز مجوز شماره گذاری خودروهای وارداتی برای سال جاری تمدید نشده است.

با پایان یافتن مراحل اداری مربوط به تمدید مجوز کلی شمارهگذاری خودروهای وارداتی در سال 93، شمارهگذاری خودروهایی که پس از فروردین ماه امسال وارد کشور شدهاند نیز آغاز خواهد شد.تا آن زمان پلیس راهنمایی و رانندگی برای جلوگیری از کاهش بیشتر عرضه و بروز شوک قیمتی در بازار شمارهگذاری خودروهای وارداتی که تا ابتدای فروردین ماه امسال وارد گمرک شدهاند را آغاز کرده است.