پرشین خودرو: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: خدمات پس از فروش از سوی خودروسازان نوعی الزام محسوب میشود و عدم ارائه این خدمات از سوی شرکتهای خودروساز معنا ندارد.
به گزارش «پرشین خودرو»، ایرج ندیمی افزود: خدمات پس از فروش مناسب به مشتری این اطمینان را میدهد که چنانچه خودروی وی دچار مشکل شود به لحاظ تامین قطعات و سرویس مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به این که خدمات پس از فروش به هر میزان توسعه یابد اقبال عمومی نسبت به خودروهای تولیدی نیز افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: همچنین باید در تامین قطعات و مواد، انحصار عرضه وجود نداشته باشد.
ندیمی افزایش کیفیت خودرو را در کاهش نیاز به خدمات پس از فروش موثر دانست و تصریح کرد: باید کیفیت خودروها افزایش یابد تا نیاز به خدمات پس از فروش کاهش یابد.
وی با بیان این که در کشور ما به جهت عدم توجه جدی به کیفیت نیاز حداکثری به خدمات پس از فروش وجود دارد، اضافه کرد: علاوه بر این که باید به این خدمات توجه شود باید به کیفیت خودروهای داخلی نیز توجه جدی صورت گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: باید در راستای افزایش کیفیت و توسعه خدمات پس از فروش، زمان و هزینه این خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد تا رضایت مشتری حاصل شود.