دبیر انجمن قطعه سازان ایران از ابلاغ بخشنامه هیات دولت در راستای مقررات زدایی و حمایت از تولید داخلی در 13 سرفصل خبر داد.به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، ساسان قربانی اظهار کرد: اخیرا بخشنامه دولت در زمینه حمایت از تولید ملی با امضای معاون اول رییس جمهوری به تمام وزارتخانه ها و دیگر سازمان های مرتبط ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه در این بخشنامه برخی از بخشنامه های پیشین که مشکلاتی را در روند فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد کرده بودند لغو شدهاند، خاطرنشان کرد: در این زمینه دستوراتی در زمینه رفع موانع تولید، همکاری با تولیدکنندگان از سوی گمرک و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به سرمایه گذاری خارجی صادر شده است.
دبیر انجمن قطعه سازان ایران ادامه داد: همچنین طبق این بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی در زمینه تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی داشته و در فهرست محدودیت ها و موانع صادرات غیر نفتی نیز تجدیدنظر کرده است.
وی با بیان اینکه بازنگری در قوانین گشایش اعتبارات اسنادی نیز به بانک مرکزی تکلیف شده است، تصریح کرد: رفع مشکلاتی که قانون ذینفع واحد برای شرکت های تولیدی در زمینه اخذ تسهیلات ایجاد کرده نیز از دیگر دستورات ارائه شده به بانک مرکزی است.
قربانی تصریح کرد: این دستورات و دیگر موارد لازم در راستای صیانت از تولید ملی در 13 سرفصل به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اقتصادی و داریی، نفت، خارجه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، گمرک و بانک مرکزی ابلاغ شده است.