ارز دارو ، ارز خودرو؛ از اصرار تا انکار


باردیگر ارز دارو با ارز خودروهای وارداتی گره خورد.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، دنیای اقتصاد نوشت: آبان ماه سال گذشته برای نخستین بار وحیدی دستجردی وزیر پیشین بهداشت با متهم کردن برخی از دولتیها، از تخصیص ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس خبرداده بود این در حالی است که روز گذشته محمود بهمنی رییسکل بانک مرکزی نیز اظهارات دستجردی را تکرار کرد با این تفاوت که وی برخی از واردکنندگان دارو را متهمان اصلی استفاده از ارز مرجع برای واردات خودرو دانست.
اینکه واردات پرسود خودرو با وجود برخی مقررات سختگیرانه طی چهار ماه گذشته با افزایش 5 درصدی روبهرو بوده هر چند در ظاهر با منع ترخیص دارو در گمرکات کشور ربطی پیدا نمیکند، اما رییسکل بانک مرکزی توانسته این دو موضوع را به خوبی به هم ربط دهد.
وی روز گذشته در گفتوگو با تسنیم برخی از واردکنندگان را متهم کرده که لابهلای واردات دارو، انواع کالاهای لوکس و تجملی همچون خودرو ترخیص میکنند.
بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اجازه ترخیص خودرو بهاسم دارو را نمیدهد از حضور نمایندگان بانک مرکزی، گمرک، وزارت بهداشت و وزارت صنعت، هنگام ترخیص دارو و کالاهای اساسی همچون خودرو در بنادر کشور خبر داده است.
رییسکل بانک مرکزی همچنین به این نکته اشاره کرده که فقط 8 کشتی از 83 کشتی که در بنادر کشور پهلو گرفتند حاوی دارو و کالاهای اساسی بوده و 75 کشتی دیگر را کالاهای لوکس همچون خودرو تشکیل داده است.
بر این اساس اظهارات محمود بهمنی روز گذشته بلافاصله با واکنش رییسکل سازمان توسعه تجارت و رییس مجمع عالی واردات مواجه شد؛ بهطوریکه حمید صافدل رییسکل سازمان توسعه تجارت عنوان کرده که چنین ادعایی غیرممكن است؛ چرا كه در 5/1 سال اخیر مركز مبادلات به دلیل مسائل ارزی برنامه اولویتبندی دهگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت را با وسواس بسیار اجرا كرده است.
از سوی دیگر محمد حسین برخوردار نیز تصریح کرده که این مساله قابلپذیرش نیست؛ زیرا تعرفه هر کالایی متفاوت است.
اظهارات این دو در حالی است که آمار واردات خودرو با توجه به محدودیتهایی که دولت برای واردات این کالای لوکس مصوب کرده نه تنها نسبت به سال گذشته افزایش یافته، بلکه این روزها خرید و فروش خودروهای صفر بالای 2500 سی سی موجود در بازار نیز رونق عجیبی یافته است.