از سرگیری شماره گذاری خودروها

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: با ابلاغ مصوبه دولت در زمینه تعویق ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها به یورو 4، شمارهگذاری خودروهای داخلی از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، احمد نعمتبخش اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی و محدودیتهای ایجاد شده، هیات دولت حدود یک ماه پیش ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی به یورو 4 را به تعویق انداخت.

وی با بیان اینکه با این حال برخی از دستگاهها با این عنوان که مصوبهای به آنها ابلاغ نشده است از اجرای آن خودداری کردند، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال پلیس شمارهگذاری برخی از خودروهای سواری و کامیونها را متوقف کرده و اظهار کرد که محیط زیست باید این موضوع را به ما ابلاغ کند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست نیز اعلام کرده بود که در این زمینه مصوبهای از سوی دولت مبنی بر تعویق زمان ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی به یورو 4 ابلاغ نشده و به همین دلیل شمارهگذاری خودروها باید متوقف شود.

به نوشته ایسنا، وی با بیان اینکه با این حال چهارشنبه هفته گذشته مصوبه مربوطه از سوی دولت به تمام دستگاههای مرتبط ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: بنابراین پیشبینی میکنیم که با ابلاغ دولت، شمارهگذاری برخی از خودروهای سواری و سنگین که متوقف شده بود، مجددا از سر گرفته شود.