مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
از سهام خودروسازارن چه خبر؟

سهام گروه خودروو ساخت قطعات با 13 / 17 درصد، بیشترین درصد تغییر را در شاخص به خود اختصاص داد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، در پایان معاملات هفته منتهی به23 مرداد ماه، شاخص کل با یک هزارو 468 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 59 هزارو 610 واحد رسید.
شاخص بازار اول با یک هزارو 359 واحد افزایش به رقم 47 هزارو 873 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با یک هزارو 297 واحد افزایش عدد 95 هزارو 519 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 92 / 2 و 38 / 1 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در این هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 11 هزارو 285 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل (18) درصد کاهش یافته است.
در ضمن تعداد 3 هزارو 372 میلیون سهم در 307 هزار و 48 دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب (5 / 7 ) درصد و (5 / 17) درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.
همچنین ارزش کل معاملات خرد و بلوک به 10 هزارو 979 میلیارد ریال بالغ شد و حجم معاملات خرد و بلوک هم به 3 هزارو 252 میلیون سهم رسید و به ترتیب با (5 / 19 ) و (4 / 10 ) درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.
بر این اساس 152 هزار و 362 برگه اوراق مشارکت به ارزش 152 میلیارد ریال معامله شد که نسبت به هفته گذشته افزایش 13 درصدی را نشان می دهد.
طی هفته جاری سهام گروه خودرو و ساخت قطعات با 13 / 17 درصد، خدمات فنی و مهندسی با 19 / 15 درصد، بانک ها و موسسات اعتباری با 76 / 10 درصد، ساخت محصولات فلزی با 58 / 8 درصد، انتشار، چاپ و تکثیر با 72 / 7 درصد بیشترین درصد تغییر در شاخص را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.