عضو ناظر شورای رقابت با اشاره به جلسه اخیر شورای رقابت و در خواست خودروسازان برای قیمتگذاری جدید بر مبنای تورم ۶ ماهه، گفت: آزادسازی قیمت خودرو مشروط به تولید خودروهای داخلی با استانداردهای جهانی است.به گزارش پارس تیونینگ به نقل از «پرشین خودرو»، عیسی امامی با تشریح جزئیات جلسه اخیر شورای رقابت اظهار داشت: در این جلسه، بر لزوم اجرا شدن مصوبات این شورا تأکید کردیم و اعضاء شورا خواستار تجدیدنظر در برنامههای شورای رقابت شدند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای تولید داخل ایمنی لازم را ندارند، گفت: این خودروها از نظر کیفیت نیز قابلیت رقابت با خودروهای خارجی را ندارند و وجود بازار انحصاری باعث شده که کیفیت آنها ارتقا نداشته باشد.

خودروهای داخلی فاقد استانداردهای ملی و جهانیاند
به گفته وی، خودروهای ایرانی قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را ندارند و در صورتی که واردات خودرو فعال شود، صنعت خودروی ایران از بین خواهد رفت.
امامی با تأکید بر اینکه خودروهای تولید داخل فاقد استانداردهای لازم و ایمنی بالا هستند، تصریح کرد: در جلسه شورای رقابت، بر لزوم ارتقاء استانداردهای خودروهای داخلی تأکید شد، زیرا اگر این خودروها فاقد استانداردهای قابل قبول باشند صنعت خودروسازی نمیتواند از قیمتگذاری آزاد برخوردار شود.
وی ادامه داد: آزادسازی قیمت خودرو مشروط به تولید خودروهای داخلی با استانداردهای جهانی است، زیرا اگر سطح کیفی و ایمنی این خودروها پایین باشد ولی قیمت آن بالا باشد، در حق مصرفکننده اجحاف خواهد شد.

تقاضای افزایش قیمت برای خودروهایی با کیفیت پایین
عضو ناظر شورای رقابت در مورد تقاضای خودروسازان برای تعیین قیمت جدید خودروها بر اساس نرخ تورم 6 ماهه، گفت: درست است که تورم افزایش یافته و این مسئله بر تولید همه محصولات تأثیرگذار بوده است، ولی زمانی میتوان افزایش قیمت خودرو را پذیرفت که این تولیدات، استانداردهای قابل قبولی را دارا باشند.
وی ادامه داد: این در شرایطی است که رئیس سازمان استاندارد از کیفیت خودروها ناراضی است، پس در این حالت افزایش قیمت خودرو مسئولیت سنگینی دارد و به ضرر مصرفکننده خواهد بود.
وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی تحت تأثیر حمایتهای دولتی است، گفت: قیمت خودرو فشار زیادی را به مصرفکننده وارد میکند و علاوه بر این، هزینههای جبرانناپذیر و مشکلات ایمنی را به همراه دارد.
به گزارش فارس، امامی افزود: خودروهای ایرانی نه تنها استانداردهای جهانی را دارا نیستند، بلکه از نظر رعایت استانداردهای ایمنی نیز با مشکل روبرو هستند.

بحثی در مورد قیمتگذاری مگان و تندر مطرح نشد
وی با بیان اینکه در جلسه اخیر شورای رقابت بحثی در مورد قیمتگذاری مگان، تندر90 و پژو 206 مطرح نشد، گفت: برای تصمیمگیری جدید در مورد صنعت خودرو توسط این شورا، باید ابتدا مصوبات قبلی اجرایی شوند و این مصوبات یک ضمانت اجرایی داشته باشند.
امامی با بیان اینکه مصوبات قبلی شورای رقابت خروجی خاصی نداشته است، افزود: تا زمانی که مصوبات قبلی به طور کامل اجرایی نشود و از مکانیزمهای قانونی برای کنترل صنعت خودروسازی برخوردار نباشیم، صدور مصوبات جدید فایدهای نخواهد داشت.
امامی تأکید کرد: خودروی ملی باید شاخصهای ملی را دارا باشد و در عین حال، قابلیت رقابت با تولیدات خارجی را نیز دارا باشد.
وی افزود: شورای رقابت باید به دنبال اجرایی شدن مصوبات قبلی خود باشد و برای این کار از جایگاه قانونی برخوردار شود.