به گزارش پارس تیونینگ به نقل از دنیایی خودرو رئیس پلیس مرکز اجرائیات راهور ناجا از مشاهده میزان خلافی خودرو از طریق سایت اینترنتی راهور خبر داد. سرهنگ

کرمی گفت:

صاحبان خودرو جهت اطلاع از آخرین مبلغ خلافی خودرو ی خود میتوانند به سایت اینترنتی راهور به نشانی اینجا کلیک کنید مراجعه کنند.

به گزارش پارس تیونینگ وی در خاتمه نیز به تغییر شماره سامانه پیامکی برای اطلاع از خلافی خودرو اشاره کرد و افزود: سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۵۱ و ۱۱۰۰۰۵۱۵۱ از

دسترس خارج شداند و مالکان خودرو از این پس برای اطلاع از میزان خلافی خود میبایست شماره VIN خودرو را به سامانه پیامکی
۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ ارسال کنند.

در صورتی که همراه با VIN خودرو یک علامت ستاره نیز اضافه شود، علاوه بر دریافت صورت وضعیت و میزان خلافی، شناسه قبض و شناسه پرداخت نیز به آنها نمایش داده می شود.

برای مشاهده خلافی اینجا کلیک کنید : http://estelam.rahvar120.ir/?siteid=1&pageid=437

برای پرداخت آنلاین خلافی اینجا کلیک کنید : https://sadad.shaparak.ir/billpayment