مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور حضور پر شور مردم در انتخابات و پیروزی دکتر حسن روحانی را به وی تبریک گفتند. پیامهای تبریکی که به نوعی توجه دادن رییس جمهوری منتخب مردم به مشکلات این صنعت نیز میتواند تلقی شود.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، مدیران عامل این دو خودروساز در پیام خود بر آمادگی برای اجرای سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر و امید در راستای بهبود وضعیت تولید ملی تاکید کردهاند. ارسال این پیامها در حالی است که قطعهسازان و خودروسازان از نوع برخورد برخی نهادها و سازمانها مانند شورای رقابت و سیستم بانکی با صنعت خودرو ناراضی بوده و عدم پرداخت تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی مصوب دولت در اردیبهشت ماه سال گذشته را نمونهای از این برخوردها میدانند.
این وضعیت در حالی است که هماکنون صنعت خودرو در شرایط مناسبی به سر نمیبرد بهگونهای که براساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید خودرو در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با اردیبهشت ماه سال 1391 حدود 60 درصد کاهش یافته است.
در این شرایط اگرچه مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور در اظهارات خود اشارهای به این مشکلات نکردهاند با این حال میتوان گفت که ارسال چنین پیامهایی به نوعی توجه دادن رییس جمهوری منتخب مردم به مشکلات این صنعت و استمدادطلبی از وی است.
به هر حال در این پیام مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو آمادگی این شرکت را برای همکاری و تعامل سازنده در راستای تحقق اهداف کلان دولت تدبیر و امید اعلام کرده است. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز اظهار آمادگی کرده که در راستای اجرای سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر و امید برای بهبود معیشت مردم، رشد تولید ملی، افزایش سطح اشتغال و ایجاد بسترهای لازم برای سرمایهگذاری حرکت کند.