گمرک ایران به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: ارزش گمرکی 3 مدل کامیون وارداتی چینی، دو مدل بیل مکانیکی و سواری مدل C30 چینی تعیین و اعلام شود..


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از اقتصادآنلاین، گمرک ایران در بخشنامه ای خطاب به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرائی کشور اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 506 مورخ 9 مردادماه امسال کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش دو مدل دامپتراک و کامیون کشنده مارک YOUNGMAN سال 2013 ساخت چین ارسال می شود. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیون های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
همچنین در بخشنامه دیگری آمده است: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 506 مورخ 9 مردادماه 92 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش دو مدل کامیون کشنده JAC سال 2013 ساخت چین ارسال می شود. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیون های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظرگرفتن بیمه انجام گیرد.
در قالب بخشنامه دیگری اعلام شد: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 505 مورخ 2 مردادماه 92 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش دو مدل بیل مکانیکی SHANDONG FOTON سال 2013 ساخت چین ارسال می شود. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری بیل های مکانیکی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
گمرک ایران اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 505 مورخ 2 مردادماه 92 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری C30 سال 2013 ساخت چین ارسال می شود. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.